Kundkännedom KYC

Kontroll av Verklig Huvudman, PEP och Sanktionslistor.

När ni som omfattas av Penningtvättslagen vill registrera nya kunder är det ett krav att ni gör ett antal kontroller för att lära känna kunden vanligen kallad KYC-processen (Know-Your-Customer). Kontrollerna finns för att förhindra att personer förknippat med penningtvätt eller finansiering av terrorism ska kunna bli kunder. Dessutom ska man löpande ha ett riskbaserat förhållningssätt mot kunder och införa extra bevakning på företag och personer i utsatta positioner.

Nu erbjuder Roaring flera API som tillsammans möjliggör en digitalisering av KYC-processen. Digitaliseringen betyder att kundregistreringen går mycket snabbare vilket ger gladare kunder. Samtidigt sparar ni stora summor på att slippa tidskrävande manuella rutiner.

Roaring stöder KYC-processen med API- och webbtjänster för att kontrollera Verklig huvudman, om kunden finns upptagen i Sanktionslistor eller om personen är i en politiskt utsatt ställning PEP (Politiskt Exponerad Person).

Företag som omfattas av Penningstvättslagen

Banker, finansieringsrörelse, fondverksamhet, konsumentkreditverksamhet, bostadskreditverksamhet, fastighetsmäklare, livförsäkringsförmedling, kasino- och spelbolag, pantbanker, bokföringsbyråer, revisorer, skatterådgivare, jurister, advokater samt all annan handel med varor som överstiger 5000 Euro omfattas av Penningtvättslagen.

Relaterade tjänster

PEP

Politiskt Exponerade Personer ”PEP”NYHET 

Tjänsten ger information om en nordisk person är i en politiskt utsatt ställning (PEP).

Sanctions Lists API

SanktionslistorNYHET 

Tjänsten ger information om en person eller organisation är upptagen i EUs och/eller FNs sanktionslistor. Används när du ska inleda en affärsrelation och omfattas av Penningtvättslagen.

Beneficial Owner

Verklig HuvudmanNYHET 

Tjänsten Verklig Huvudman (Beneficial Owner) innehåller information om verklig huvudman och gör det möjligt att verifiera ett företags verkliga huvudman eller huvudmän.