Digitaliserad kundregistrering

Digitalisera din registrering av nya kunder snabbt och säkert.

Det värsta en potentiell kund vet är komplicerade registreringsformulär med en mängd uppgifter som man själv måste fylla i.

Ofta måste de ifyllda uppgifterna också kontrolleras manuellt av en handläggare och ytterligare kundkontroller som exempelvis kreditvärdighet kan behövas. Manuella kontroller och processer tar tid att utföra och väntan på besked ger frustrerade kunder. Resultatet blir förlorade affärer då en potentiell ny kund vänder sig till leverantörer som kan ge besked direkt.

En tumregel är att varje uppgift som kunden behöver fylla i ett formulär ger ett kundtapp på 3-5 procent vilket gör det extra viktigt att skapa smidiga processer för att registrera nya kunder.

Nu erbjuder Roaring API-tjänster som gör det mycket enklare för nya kunder att registrera sig. Processerna kortas ned och dina kunder upplever mycket högre service och kundnöjdhet när de får besked på några sekunder.

Med en digitaliserad registrering och kontroll av nya kunder vinner ni tid, sparar pengar och får garanterat fler nöjda kunder.

Manuell registrering

Resultat

- Låg konvertering
- Dyr manuell hantering
- Lång leveranstid

Digitaliserad registrering

Resultat

+ Hög konvertering
+ Automatiserad hantering
+ Leverans direkt

Relaterade tjänster

PEP

Politiskt Exponerade Personer ”PEP”NYHET 

Tjänsten ger information om en nordisk person är i en politiskt utsatt ställning (PEP).

Sanctions Lists API

SanktionslistorNYHET 

Tjänsten ger information om en person eller organisation är upptagen i EUs och/eller FNs sanktionslistor. Används när du ska inleda en affärsrelation och omfattas av Penningtvättslagen.

Beneficial Owner

Verklig HuvudmanNYHET 

Tjänsten Verklig Huvudman (Beneficial Owner) innehåller information om verklig huvudman och gör det möjligt att verifiera ett företags verkliga huvudman eller huvudmän.

Firmatecknare

Vi erbjuder 3 olika tjänster för att kontrollera vilka personer och konstellationer som får teckna för en firma.

Population Register

Folkbokföringsuppgifter

Aktuella uppgifter om alla folkbokförda personer i Sverige & Norge.

Företagsinformation

Grundläggande information om bolag, används exempelvis för att verifiera kontakt- och adressuppgifter.

Styrelseengagemang

Innehåller information om vilka styrelseengagemang en viss person har. Visar vilka bolag en person är knuten till.

Credit Decision

Kreditbeslut Företag

Tjänsten används för att få automatiserade kreditbeslut om företaget ska beviljas lån, kredit eller faktura.