Uppdaterat kunddata.

Bra datakvalitet uppnås med bevakning av förändringar och löpande uppdateringar.

Det finns många bra skäl att säkerställa att man har uppdaterade och korrekta uppgifter i sina kundregister. Exemplarisk datakvalitet är ofta nyckeln till framgångsrika företag.

Har du uppgifter om fysiska personer i dina register gäller Dataskyddslagen (GDPR) och då kan felaktiga uppgifter vara straffbart vilket gör kontinuerlig uppdatering ännu viktigare.

Dåligt uppdaterade kundregister är en starkt bidragande orsak till företag som går omkull eller gör dåliga affärer. Säljare blir frustrerade och kunder blir irriterade när de drabbas av felaktiga uppgifter. När utskick och leveranser uteblir eller hamnar fel är det kostsamt och ger företaget dåligt rykte.

Vi har sett skräckexempel hos kunder där order- och faktureringssystem haft dubbletter och felaktiga uppgifter vilket har lett till att hundratals kunder inte ens blivit fakturerade.

Roaring hjälper er med allt från uppfriskande datatvättar till bevakning av förändringar och löpande uppdateringar av era kundregister med våra tjänster.  Bra datakvalitet säkerställer ni att följer Dataskyddslagen och framförallt ser det till att ni gör bästa möjliga affärer.

Så här kommer du igång!

1. Gör en initial uppdatering (s.k. datatvätt) av hela kundregistret för att få en aktuell och felfri grund att bygga vidare på.

2. Säkerställ att alla nya kunder registreras på ett korrekt sätt med uppdaterat och verifierat data.

3. Bevaka löpande hela kundregistret för att alltid ha korrekta uppgifter om era kunder.

Relaterade tjänster

företagsinformation

Företagsinformation 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰

Grundläggande information om bolag, används exempelvis för att verifiera kontakt- och adressuppgifter.