Digital & automatiserad onboarding av kunder

Säkerställ compliance, öka konvertering och minska kostnader!

Våra tjänster

Digital onboarding - En central del av den digitala transformationen

För att digital transformation ska ta fäste på allvar inom en organisation, behöver den ses mer än bara en framgångsrik implementation av en lösning. Snarare bör det hanteras som en kulturell förändring, där transformationen ska påverka hela organisationen nu och framåt. Där är onboarding av kunder en central del.

Det finns en ny kund i slutet av digitaliseringsprocessen

Den stora fördelen är att den tid och ansträngning det tar att genomföra en modern digital process är att du faktiskt får chansen att förvärva en ny kund. Med en smidig onboarding av kunden kan du sälja dina produkter och tjänster till fler kunder, med högre träffsäkerhet, mindre bortfall och bättre kundupplevelse.

Kundfokus: Att hålla din kund i centrum av ditt fokus är det enda hållbara sättet att få ditt företag att växa. Det innebär att insamling av data inte ska upplevas som ett administrativt besvär, utan också som ett sätt att förstå kundernas behov. Ett digitaliserat arbetsflöde gör att kundprocessen kan byggas kring användarna och deras preferenser.

Enkelhet: Registreringsprocessen och informationen är lätt att förstå och följa. En stor fördel att gå från manuellt ifyllda formulär till digitaliserad ifyllnad är att det är mer kundvänligt och gör processen smidigare och mer interaktiv för kunderna. Därmed minskar bortfall (churn) i takt med att kundupplevelsen förbättras.

Omedelbar tillfredsställelse: En kund vill ha omedelbart svar, återkoppling och bekräftelse. Digital onboarding gör det möjligt att minska tiden det tar att bli godkänd kund. Dessutom följs alla legala procedurer. All validitet kontrolleras vid inhämtandet av data vilket också minskar tiden innan en kund blir godkänd.

Effektivitet: En av de viktigaste fördelarna med digital onboarding är effektivitet. På grund av digitaliserad datavalidering minskar datafel, intern manuell hantering och tiden det tar att godkänna en kund. Med digitalisering och automatisering blir det inga fler dyra processer med subjektiva, manuella bedömningar.

 

digital onboarding

Våra API-tjänster hjälper er att nå målet i era digitaliseringsprocesser, på ett smidigt sätt. Onboarding av nya kunder är en process som alla bör digitalisera.
Fördelar med digital onboarding av kunder:

 • All inhämtad data är korrekt från början,  medan en manuell process ofta resulterar i felaktiga data och tomma fält.
 • Spara tid och energi. Processen att bli kund går på ett ögonblick, istället för dagar eller t.o.m veckor.
 • Varje extra fält en kund måste fylla i manuellt minskar antalet kunder som fullföljer sin onboarding med 3-5 %. En automatisk hämtning av kunduppgifter innebär alltså att fler kunder fullföljer processen och blir kund.
 • Genom att ge kunderna fördelen att använda sin mobil tar man bort hinder och ger kunderna frihet att välja när och hur man vill bli kund.
Vår data

Flowcharts

Exempel och best practises för hur några vanliga kundprocesser kan lösas med våra tjänster.

Onboarding B2B

Finanssektorn


Inspirationsflöde

Exemplet beskriver en onboarding inom finansektorn där det är krav enligt penningtvättslagen. Flödet möjliggör en fullt ut automatiserad process som lämpar sig för flera olika typer av flöden, exemplevis:

 • Registrering av ny bankkund
 • Ansökan om företagslån

On-boarding B2C

Finanssektorn


Inspirationsflöde

Exemplet beskriver en onboarding inom finansektorn där det är krav enligt penningtvättslagen. Flödet möjliggör en fullt ut automatiserad process som lämpar sig för flera olika typer av flöden, exemplevis:

 • Registrering av ny bankkund
 • Ansökan om lån
 • Skapa konto

Det ska vara lätt att bli kund

Undersökningar pekar på att nästan 40% av konsumenter överger onboardingprocesser i digitala kanaler. Därför är det extra viktigt att minska friktionen för att ge en smidig, kundcentrerad onboarding-upplevelse. Oftast beror det på föråldrade processer som gör det krångligare för användaren att ta sig vidare, vilket i sin tur ofta är relaterat till krav på compliance från företagets sida. KYC och penningtvätt blir allt mer aktuellt och kraven på företagen kring kundkännedom ökar ständigt. Forskning visar på att ju större krav på legal efterlevnad, desto sämre upplevelser av onboardingen har kunder. Därför blir automatisering och digitalisering av onboardingflöden som säkerställer compliance A och O för att få en god kundupplevelse, ökad konvertering och minskat bortfall.  

Digital onboarding med automatisering kan bidra till:

 • Ökad konverteringsgrad och därmed fler affärer
 • Minskat bortfall/churn i flödet
 • Objektiv bedömning och beslut utifrån förutbestämda parametrar/mallar
 • Minskad manuell hantering och därmed kostnad och risk

 

Tips på frågor att fundera på för att lyckas med ett bra onboardingflöde.

 • Vad är mitt mål? öka konvertering, bättre kundupplevelse, minskad manuell hantering etc...
 • Hur gör jag det så enkelt som möjligt för användaren att gå igenom flödet?
 • Hur undviker jag bortfall/churn? Var finns eventuella pains och hur kan vi möta det med pain relievers?
 • Hur ser det optimala flödet ut för att uppfylla mitt mål?
 • Vilket data kan jag inhämta automatiskt så att användaren slipper fylla i informationen manuellt?
 • Behöver jag säkerställa att det är rätt personer som jag ingår avtal med?
 • Behöver jag hålla de inhämtade kunduppgifterna uppdaterade över tid?
 • Vilka legala krav behöver jag ta hänsyn till?

 

Läs mer

Roaring för utvecklare

Skapa konto

Vill du veta mer om digital onboarding?