Digital on-boarding av nya kunder har många fördelar.

Digital on-boarding handlar om hastighet, legal efterlevnad, färre fel, mindre manuellt arbete och att möta upp kundernas förväntningar på ett modernt bemötande.

Det finns en ny kund i slutet av digitaliseringsprocessen: Den stora fördelen är att den tid och ansträngning det tar att genomföra en modern digital process är att du faktiskt får chansen att förvärva en ny kund. Med en smidig on-boarding av kunden kan du sälja dina produkter och tjänster till fler kunder.

Kundfokus: Att hålla din kund i centrum av ditt fokus är det enda hållbara sättet att få ditt företag att växa. Det innebär att insamling av data inte ska upplevas som ett administrativt besvär, utan också som ett sätt att förstå kundernas behov. Ett digitaliserat arbetsflöde gör att kundprocessen kan byggas kring användarna och deras preferenser.

Enkelhet: Registreringsprocessen och informationen är lätt att förstå och följa. En stor fördel att gå från manuellt ifyllda formulär till digitaliserad ifyllnad är att det är mer kundvänligt och gör processen smidigare och mer interaktiv för kunderna.

Omedelbar tillfredsställelse: En kund vill ha omedelbart svar, återkoppling och bekräftelse. Digital on-boarding gör det möjligt att minska tiden det tar att bli godkänd kund. Dessutom följs alla legala procedurer. All validitet kontrolleras vid inhämtandet av data vilket också minskar tiden innan en kund blir godkänd.

Effektivitet: En av de viktigaste fördelarna med digital on-boarding är effektivitet. På grund av digitaliserad datavalidering minskar datafel, intern manuell hantering och tiden det tar att godkänna en kund.

Ikon för digitalisering

Våra API-tjänster hjälper er att nå målet i era digitaliseringsprocesser, på ett smidigt sätt. On-boarding av nya kunder är en process som alla bör digitalisera.
Fördelar med digital on-boarding av kunder:

  • All inhämtad data är korrekt från början,  medan en manuell process ofta resulterar i felaktiga data och tomma fält.
  • Spara tid och energi. Processen att bli kund går på ett ögonblick, istället för dagar eller t.o.m veckor.
  • Varje extra fält en kund måste fylla i manuellt minskar antalet kunder som fullföljer sin on-boarding med 3-5 %. En automatisk hämtning av kunduppgifter innebär alltså att fler kunder fullföljer processen och blir kund.
  • Genom att ge kunderna fördelen att använda sin mobil tar man bort hinder och ger kunderna frihet att välja när och hur man vill bli kund.
Läs mer om våra tjänster