Data management

Datakvalitet

Use Case.

Datakvalitet och bevakning av förändringar.

Vitvaruleverantören

När vi gör utskick till kunder går vissa iväg dubbelt och andra kommer i retur. Leveranser hamnar på fel adress. Säljare klagar på dåliga prospektlistor. Kund-, order- och fakturasystemen har olika uppgifter

Vi har slösat bort betydande belopp bort på grund av dåliga uppgifter i våra register. Nu ska vi se till att ha rätt adresser och kontaktpersoner i våra prospekt-, kund-, leverantör- och partnerregister.

En sak vi gillar med Roarings tjänster är att vi inte behöver anpassa oss till leverantörens rutiner med batchleveranser på bestämda tider. Vi kan själva bestämma hur ofta och när på dygnet vi vill uppdatera våra register.

Så här gjorde vi

1. Vi gjorde en uppdatering (s.k. datatvätt) av vårt kundregister så att vi fick en bra och felfri grund att bygga vidare på.

2. Vi säkerställde att alla nya kunder registreras på ett korrekt sätt med uppdaterat och verifierat data.

3. Nu bevakar vi löpande våra kunddata så att vi alltid har korrekta uppgifter om våra kunder.

Så här går det till

Läs mer om tjänsterna.

Företagsinformation

Grundläggande information om bolag, används exempelvis för att verifiera kontakt- och adressuppgifter.

Events & monitoring

Bevaka företagsinformation

Tjänsten bevakar alla företagsförändringar och gör det möjligt att löpande hålla ditt register uppdaterat med aktuell information.

Pricing

Skapa ett gratis utvecklarkonto och börja utveckla direkt.