Customer Due Diligence - CDD

Så här kontrollerar du dina kunder

Med Roarings API:er, webbtjänst och bevakningstjänster kan du genomföra customer due diligence på ett enkelt och smidigt sätt.

customer due diligence
DU ÄR I GOTT SÄLLSKAP!

I korta drag: CDD - Customer Due Diligence

CDD, Customer Due Diligence, Client Due Diligence, Kundkännedom och KYC.

Kärt barn har många namn när det kommer till att ha rätt information om sina kunder och potentiella kunder. För att säkerställa regelefterlevnad mot Penningtvättslagen krävs det att du samlar in och verifierar information om dina kunder, håller dessa uppgifter uppdaterade regelbundet, samt har processer och rutiner för ditt arbete kring anti-penningtvätt.

Enligt Finansinspektionen måste företag som faller in under Penningtvättslagens omfattning, ha god kunskap om sina kunder och deras affärer för att kunna försvåra och förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Detta gäller bland annat företag inom branscher som bank, finans, handel med elektroniska valutor, betalningsinstitut och försäkring. Sedan några år tillbaka ingår dock även branscher som redovisning, revision, fastighetsmäklare, spelbolag med flera.

“Med Roarings API:er för företagsinformation har vi automatiserat vår process för låneansökan, vilket sparar oss cirka 650 timmar manuellt compliance-arbete om året, förbättrar kundupplevelsen och ökar konverteringen.”

Emilia Åker Corpia
Emilia Åker Head of Operations | Corpia

Vad innehåller en customer due diligence?

För att uppnå kraven på kundkännedom finns några standardkontroller som måste genomföras:

 • Identifiering och verifiering av kundens identitet
 • Verkliga huvudmän
 • PEP (Person i politiskt utsatt ställning)
 • Sanktionslistor
 • Säte (vidta extra åtgärder om företaget är registrerat i högrisketredjeland)
 • Affärsförbindelsens syfte och art / Kundkännedomsfrågor

Självfallet kan allt detta kontrolleras direkt i vårt verktyg Roaring Web, tillsammans med mycket annat som kan vara av intresse vid en kundkännedomskontroll! Beroende på vilken bransch du befinner dig i och vad för verksamhet du bedriver, kan best practice för en KYC variera något. Viktigt är att skapa ett ramverk för er riskbedömning och rutiner för hur er customer due diligence (CDD) ska hanteras.

I stora drag ska eventuella risker med affärsrelationen undersökas och dokumenteras regelbundet. Det innebär kontroll av företaget och dess representanter, närliggande företag och vid behov relationer.

Varningsflaggor

Varningsflaggor som dyker upp vid en kundkännedomskontroll bör undersökas vidare noggrant innan beslut tas om huruvida affärsrelationen ska inledas eller fortsättas. Varningsflaggorna kan variera mellan branscher och verksamheter, men några klassiska varningsflaggor att hålla utkik efter vid en CDD-kontroll inkluderar exempelvis:

 • Kundens inlämnade uppgifter stämmer inte överens med underlaget i kontrollen
 • Ägarbilden är oklar eller innehåller utländska personer och/eller företag
 • Avsaknad av registrerad verklig huvudman
 • Någon av företagets representanter är med på PEP- eller sanktionslistor
 • Företagets representanter finns medverkande i andra företag som bedöms ha hög risk
 • Företagets bransch är extra utsatt för penningtvättsrisker, ex. handel med kryptovalutor eller vadslagning
 • Företagets verksamhet innefattar kontanthantering

Listan kan göras lång! Viktigt är att vara vaksam och lyhörd på din kunds uppgifter och beteenden för att undvika onödig risk.

Vill du veta mer om KYC?