Personuppgiftspolicy


Last Revised Version: 2021-03-12

Introduktion

Roaring Apps AB, värnar om din integritet och skyddar din personliga data på bästa möjliga sätt. Vi följer riktlinjer gällande GDPR (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) i vårt arbete och strävar efter att kontinuerligt säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker säkert med din integritet i fokus. Denna policy klargör i vilken utsträckning och med vilken begränsning vi samlar in, bearbetar och lagrar personuppgifter. Nedan bifogad personuppgifts- och sekretesspolicy gäller tjänster som tillhandahålls genom denna webbtjänst och andra webbtjänster, API:er och plugins av Roaring Apps AB, org nr. 559067-2613.

Sektretesspolicy/Privacy Policy

Frågor & Kontakt

Om du har några frågor gällande vår sekretesspolicy, är du välkommen att kontakta oss på customer@roaring.io.