Penningtvättslagen skärps ytterligare

2 MIN. READ

Det nya året närmar sig med stormsteg och innan dess är det en rad av förändringar som måste genomföras på många företag för att undvika ett besök av FI. Den 1 januari 2020 träder nämligen nya lagförändringar om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft.

Dessa lagförändringar rör många olika industrier, bl.a. bank- eller finansieringsrörelser, livförsäkringsrörelser, fondverksamheter, betaltjänster, investeringsfonder, fastighetsmäklare, spelverksamheter, revisionsbolag, bokföringstjänster samt advokatbolag.

Några av de viktiga lagarna gällande Know Your Customer (KYC) eller kundkännedom lyder:

  • En verksamhetsutövare ska identifiera kunden och kontrollera kundens identitet från en oberoende och tillförlitlig källa.
  • En verksamhetsutövare ska utreda om kunden har en verklig huvudman.
  • En verksamhetsutövare ska löpande och vid behov följa upp pågående affärsförbindelser i syfte att säkerställa att kännedomen om kunden är aktuell och tillräcklig för att hantera den bedömda risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism (Regeringens proposition 2018/19:150 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism).

 

Rekommenderade åtgärder:

  • Vi rekommenderar er att börja med att göra en registertvätt innan årskiftet. På så sätt får ni en bra grund att utgå ifrån. Vi hjälper dig gärna med detta!
  • Efter tvätt av kundregistren bör vi tillsammans titta på en effektiv långsiktig lösning. Med hjälp av våra APIer och bevakningstjänster kan ni digitalt och automatiskt följa de nya lagarna på ett säkert sätt.

Med roaring för ni alltid tillgång till alla tjänster och all data utan extra kostnad. Ni behöver med andra ord inte välja mellan API, Plugin, bevakningstjänster eller vår webbtjänst Roaring Web. Webbtjänsten är perfekt för er som vill komma igång direkt och manuellt utföra kontroller och research i webbläsaren.

Läs mer om Roaring Web

Kontakta oss på 08-819 820 eller i chatten så hjälper vi dig!