Penningtvättslagen- Några snabba

2 MIN. READ

Penningtvätt  och penningtvättslagen har vi läst om i tidningen dagligen den senaste tiden. Enligt experten Gavin Neilson ligger Sverige fem till tio år efter Storbritannien och USA i sitt arbete mot penningtvätt. Så vad kan vi göra för att komma ikapp? Något vi bör fokusera på är att digitalisera kontrollerna av nya och befintliga kunder för billigare, snabbare och mer säkra Know Your Customer processer. 

Vilka lagar gäller?

I Sverige finns framförallt två lagar som reglerar bekämpningen av penningtvätt. Den första är Penningtvättslagen, eller Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den andra är Lag om straff för penningtvättsbrott som är det straffrättsliga regelverket som omfattar penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vilka omfattas av Penningtvättslagen?

Penningtvättslagen omfattar både finansiella och icke-finansiella företag. Att banker, finansbolag och penningförmedlare omfattas av lagen känner de flesta människor till. Men även mäklare, revisorer, bokföringsfirmor, advokater, jurister, skatterådgivare, pantbanker och spelverksamhet måste efterleva kraven från Penningtvättslagen.

Hur följer man Penningtvättslagen?

Riskbedömning

Bland annat ingår det att banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag måste göra en bedömning av risken för att de produkter och tjänster de erbjuder kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Man måste dokumentera, regelbundet utvärdera och minst en gång per år uppdatera den allmänna riskbedömningen.

Kundkännedom (KYC)

Företaget måste även ha god kunskap om sina kunder och deras affärer för att undvika att deras verksamhet blir utnyttjad för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Utan tillräcklig kännedom om kunden får ett företag inte etablera eller upprätthålla en affärsrelation eller utföra enstaka transaktioner.

Kravet på att identifiera kunden innebär att företaget måste fråga om kundens namn och övriga uppgifter som kan vara aktuella. Till exempel om kunden är verklig huvudman i något företag, om kunden är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller finns med i någon av EU:s sanktionslistor. Detta kan vara känsliga frågor vilket är ytterligare en anledning till att digitalisera och automatisera sina kontroller.

Vad händer om man inte lyckas följa Penningtvättslagen?

Om ett företag inte sköter kundkännedomen och en kund sen begår brott inom penningtvätt eller finansiering av terrorism kan de förlora tillståndet och få böter på miljonbelopp.

Penningtvätt är ett område som många känner oro inför och där kraven hopar sig över de enskilda företagen. Därför är det dags för företag att ta ett kliv in i framtiden. Automatiska, digitala processer för kundkännedom är den enda vägen att gå. På så sätt minskar ni manuella rutiner i on-boarding av nya kunder och kan fokusera på att skapa bra kunderbjudanden och trygga kundrelationer!

Roaring hjälper er att digitalisera KYC-processen

Roaring kan hjälpa alla företag, organisationer och myndigheter att införa automatiserad och digital kontroll av Verklig Huvudman, PEP och Sanktionslistor. Ni väljer själva om ni vill integrera det i era egna system med våra API:er eller om ni vill använda er av Roaring Web.

Klicka här för en mer utförlig förklaring av Penningtvättslagen!

 

Kundkännedom KYC