Kundkännedom Urmakare

Urmakare och försäljare av lyxvaror som klockor tillhör de branscher som löper högst risk att utnyttjas för penningtvätt.

Med Roarings verktyg kan du enkelt och tryggt kontrollera dina kunder inför en affär.

kundkännedom urmakare penningtvätt 1
kundkännedom klockor penningtvätt 1
kundkännedom urmakare penningtvätt 3

Effektiva sätt att kontrollera din kund

Enligt en nyligen framtagen rapport från svenska myndigheter, ses sällanköpshandeln som en av de industrier som löper högst risk för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför granskas urmakare och klockförsäljare, bilhandlare och auktionshus hårdare än någonsin av myndigheter, där kraven på kundkännedom är en de vanligaste bristerna som leder till sanktionsavgifter.

Med Nordisk data för företag och personer, inklusive PEP, globala sanktionslistor, register över verkliga huvudmän och mycket mer kan du med Roarings verktyg skapa en komplett kundkännedomsrapport på några få minuter!

I vår video nedan kan du se hur du enkelt och snabbt kan uppnå kundkännedom via Roaring Web.

Penningtvätt och sällanköpshandeln

Penningtvätt är kort och gott processen att försöka dölja ursprunget till pengar som erhållits olagligt genom att låta dem passera genom en sekvens av överföringar och transaktioner. Processens mål är att låta pengarna gå igenom dessa steg för att komma tillbaka "rena", och därmed kunna användas legalt. Det vanligaste tillvägagångssättet för penningtvätt inkluderar tre huvudsakliga steg;

 1. Placering - introduktion av olagliga medel i det finansiella systemet.
 2. Skiktning - medlen omvandlas/tvättas genom en rad transaktioner för att dölja ursprunget.
 3. Integrering - medlen återförs in i den legala ekonomin genom exempelvis investeringar i fastigheter, lyxtillgångar eller företag.

Lyxtillgångar som bilar, klockor, smycken är bara några exempel på hur sällanköpshandeln löper hög risk för att utnyttjas i aktiviteter relaterade till penningtvätt och finansiering av terrorism. Rutiner och processer, noggranna kontroller av nya och befintliga kunder, bevakning av aktivitet och kompetensutveckling blir därför väldigt viktigt för att hålla sig inom regelverket och undvika att bli utnyttjad, granskad eller straffad.

“Genom bevakningstjänsten kan vi automatiskt uppdatera information vilket effektiviserat kundkännedomsprocessen.”

Patrik Jeppsson Produktutvecklare | Söderberg & Partners

Det här behöver du göra

Inför varje affär bör du kontrollera din kund enligt kraven på kundkännedom i Penningtvättslagen. Risken med affärsförbindelsen ska också utvärderas och dokumenteras. Som urmakare kan du bland annat behöva kontrollera kunden enligt nedan:

 

Kundkännedom

 • Identitetskontroll
 • Riskbedömning & klassificering av kund
 • Kontroll mot PEP- & Sanktionslistor
 • Kundkännedomsfrågor
 • Bolagsengagemang & Verklig huvudman
Identitetskontroll

Ett av kraven innebär kontroll av kundens identitet, samt dokumentation om hur detta har genomförts.

Riskbedömning & klassificering

Enligt ert ramverk för riskbedömning, krävs att ni dokumenterar i vilken kategori ni klassificerar köparens och säljarens risk - låg, medel eller hög.

Kontroll mot PEP- & Sanktionslistor

Om en person finns med på en sanktionslista eller klassas som politiskt exponerad, kan riskerna med affärsförbindelsen öka. Därför behöver kunden alltid kontrolleras mot dessa listor. Vid träff på en sanktionslista är det strikt förbjudet att göra affärer med personen och kontakt måste rapporteras till polisen.

Kundkännedomsfrågor

Affärsförbindelsens art och syfte, var kapitalet i transaktionen kommer ifrån,  och mycket mer behöver alltid besvaras vid en affär. Vi har exempelvis färdiga frågemallar som kan integreras med API eller nyttjas i vår plattform Roaring Web.

Bolagsengagemang & Verklig huvudman

Vid affär behöver kontroll av verklig huvudman genomföras, det vill säga om kunden har någon form av kontroll i ett företag, exempelvis som ägare, styrelsemedlem eller dylikt.

Om personen har ett så kallat bolagsengagemang i någon form bör även företaget kontrolleras i tillägg till personen. Data som finansiell information (är bolaget finansiellt välmående?), vilken bransch verksamheten tillhör och övriga representanter för bolaget är bara några av sakerna man bör och kan titta på vid djupdykning.

 

Läs mer om kundkännedomskontroller.

Risker med bristande efterlevnad

Bristande efterlevnad har i ett flertal fall på senare tid lett till sanktionsavgifter i miljonklassen, exempelvis för urmakare som brustit i sin process för kundkännedom. Det är med andra ord inte bara bankerna som granskas och straffas!

Vid regelbundna och/eller grova överträdelser av lagen kan näringsförbud, fängelsestraff och dryga böter förekomma.

Hur fungerar Roaring Web?

Med Roaring Web kan du enkelt, snabbt och smidigt kontrollera både köpare och säljare inför din affär, enligt samtliga kraven i Penningtvättslagen. I ett Business-konto får ni:

 • Tillgång till alla våra tjänster
 • Tillgång till data om alla företag och personer i Norden
 • Ett obegränsat antal användare
 • Möjlighet att skapa mallar för kontroller
 • Möjlighet att dokumentera era kontroller med datumstämpel
 • Möjlighet att bevaka kundens data över tid
 • Obegränsat med live support via vår chatt