Kundkännedom Spel

Spelbranschen anses vara en av de branscher som löper högst risk för att utnyttjas för penningtvätt i Sverige.

Med Roarings verktyg kan du enkelt kontrollera kunder och bevaka deras information löpande över tid.

TRUSTED BY GREAT COMPANIES ACROSS THE NORDICS

Effektiva sätt att kontrollera din kund

Enligt en nyligen framtagen rapport från svenska myndigheter, ses spelbranschen som en av de branscher som löper högst risk för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför granskas branschen hårdare än någonsin av Spelinspektionen, där kraven på kundkännedom är de vanligaste bristerna som spelbolag uppvisar när det kommer till penningtvätt.

Med massvis av Nordisk data för företag och personer, inklusive PEP, globala sanktionslistor, register över verkliga huvudmän och mycket mer kan du med Roarings verktyg skapa en komplett kundkännedomsrapport på några få minuter!

I vår video nedan kan du se hur Roarings tjänster kan bidra till att uppnå kundkännedom via webbtjänst, API:er eller bevakningstjänster.

Vad innebär Penningtvättslagen för spelbolag?

Penningtvätt innebär att brottsligt förvärvade pengar, alltså svarta pengar, överförs på ett sätt så de verkar vara legalt förtjänade. Ett sätt att göra detta på är att omsätta de svarta pengarna genom spel på exempelvis kasinon, där vinster på spel kan omvandlas till legitima kvitton. På grund av detta är det viktigt att kasinon och andra spelverksamheter kontinuerligt arbetar för att minska risken för att utnyttjas i penningtvätt.

Spelbolag och spelbranschen löper hög risk för att utnyttjas i aktiviteter relaterade till penningtvätt och finansiering av terrorism. Noggranna kontroller av nya kunder, löpande kontroller av befintliga kunder och kompetens/kunskap vid uppföljning blir därför väldigt viktigt för att hålla sig inom regelverket och undvika granskningar, bad will och sanktionsavgifter.

Det här behöver du göra

Som spelbolag har man flertalet skyldigheter enligt Penningtvättslagen, det räcker inte enbart att kunden identifierar sig med Bank-ID.

Det första man som spelbolag bör göra är att göra en allmän riskbedömning av den egna verksamheten. Dokumentera hur verksamhetens tjänster kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna riskbedömning kommer ligga till grund för bolagets rutiner och åtgärder kopplade till Penningtvättslagen.

 

Kundkännedom Spel

Spelbolaget måste kontinuerligt bevaka kundens aktiviteter och transaktioner under hela affärsförbindelsen. Denna bevakning utgår från och anpassas efter kundens riskklassificering, där högriskkunder kräver mer noggrann bevakning. Spelbolaget får enbart acceptera kunder där tillräcklig kundkännedom kan uppnås, och om tillräcklig kundkännedom ej kan uppnås för en befintlig kund måste affärsförbindelsen avslutas. Kundkännedomsprocessen inkluderar bland annat:

 • Identitetskontroll
 • Riskbedömning & klassificering av kund
 • Kontroll mot PEP- & Sanktionslistor
 • Kundkännedomsfrågor
 • Bolagsengagemang & Verklig huvudman
Identitetskontroll

Ett av kraven innebär kontroll av kundens identitet, samt dokumentation hur detta har genomförts.

Riskbedömning & klassificering

Enligt ert ramverk för riskbedömning, krävs att ni dokumenterar i vilken kategori ni klassificerar kundens risk - låg, medel eller hög.

Kontroll mot PEP- & Sanktionslistor

Om en person finns med på en sanktionslista eller klassas som politiskt exponerad, kan riskerna med affärsförbindelsen öka. Därför behöver kunden alltid kontrolleras mot dessa listor.

Kundkännedomsfrågor

Affärsförbindelsens art och syfte, var kapitalet i transaktionen kommer ifrån och mycket mer behöver alltid besvaras vid en affär. Vi har exempelvis färdiga frågemallar som kan integreras med API eller nyttjas i vår plattform Roaring Web.

Bolagsengagemang & Verklig huvudman

Vid affär behöver kontroll av verklig huvudman genomföras, det vill säga om kunden har någon form av kontroll i ett företag, exempelvis som ägare, styrelsemedlem eller dylikt.

Om personen har ett så kallat bolagsengagemang i någon form bör även företaget kontrolleras i tillägg till personen. Data som finansiell information (är bolaget finansiellt välmående?), vilken bransch verksamheten tillhör och övriga representanter för bolaget är bara några av sakerna man bör och kan titta på vid djupdykning.

Risker med bristande efterlevnad

Om man inom spelbolagets verksamhet brister i sitt arbete mot penningtvätt riskerar man att att dömas för brott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Man behöver inte vara medveten om att pengarna kommer från brottslig verksamhet, utan det räcker att man borde ha insett det. Om man inom spelbolaget inte uppfyller skyldigheterna enligt Penningtvättlagen kan Spelinspektionen återkalla bolagets licens och utfärda sanktionsavgifter, samtidigt som individer kan riskera att dömas för penningtvättsbrott där straffet är böter eller fängelse. Ett exempel där man riskerar att dömas enligt ovan är att man inte övervakar och kontrollerar transaktioner i den mån som krävs eller brister i kundkännedom för spel.

Hur kan spelbolag utnyttjas för penningtvätt?

Exempel 1: 

 1. Svarta pengar sätts in på gärningspersonens bankkonto, därefter förs dessa pengar över till en betaltjänstleverantör och sedan till ett spelkonto. 
 2. Gärningspersonen spelar på ett spel med hög återbetalningsprocent och pengarna omsätts många gånger bland annat för att undvika spelbolagens monitorering.
 3. Gärningspersonen för över pengarna från spelkontot till sitt bankkonto. 
 4. Eftersom pengarna nu gått igenom flera banker och betaltjänster och kan redovisas som spelvinst försvåras möjligheten att spåra var pengarna kommer från.

"Exempel 1. Källa: Spelinspektionen"

Exempel 2: 

 1. Pengar från trafficking sätts in på två gärningsmäns spelkonton. 
 2. Dessa två gärningsmän spelar därefter poker online med en tredje person. Under spelets gång har de tre gärningsmännen kontakt via telefon för att se till att mest pengar flyttas över till den tredje personen.
 3. Den tredje personen kan nu föra över dessa pengar till sitt bankkonto och kan nu redovisa dem som spelvinst. 
kundkännedom spel penningtvättslagen

"Exempel 2. Källa: Spelinspektionen"

Exempel 3: 

 1. En kund på ett spelbolag börjar visa ett ändrat spelbeteende, och går från att ha spelat för mindre summor då och då till att göra stora insättningar kontinuerligt. 
 2. Dessa insättningar stämmer inte överens med det man vet om kundens privata ekonomi. 
 3. Förklaringen är att kunden utvecklat spelproblem och har börjat finansiera detta genom att förskingra pengar från sin arbetsgivare.
Spelbranschen penningtvätt kundkännedom 5

"Exempel 3. Källa: Spelinspektionen"

Hur fungerar Roaring?

Med Roarings tjänster kan du enkelt, snabbt och smidigt kontrollera kunden inför din affär och löpande över tid, enligt samtliga kraven i Penningtvättslagen. I ett Business-konto får ni:

 • Tillgång till alla våra tjänster
  • API - för integration och automatisering
  • Roaring Web - för manuella kontroller
  • Bevakning - Webhooks för bevakning av kunddata
 • Ett obegränsat antal användare
 • Möjlighet att skapa mallar för kontroller
 • Möjlighet att dokumentera era kontroller med datumstämpel
 • Obegränsat med live support via vår chatt

Vill du veta mer om KYC?