Har du koll på Penningtvättslagen?

Visste du att du som fastighetsmäklare enligt lag måste genomföra en kundkännedomskontroll på både köpare och säljare vid varje bostadsaffär?

Den 1 juli 2021 trädde ny lag i kraft som innebär hårdare granskning av fastighetsmäklare och bostadsaffärer ur ett penningtvättsperspektiv.

TRUSTED BY GREAT COMPANIES ACROSS THE NORDICS

Ny skräddarsydd tjänst för fastighetsmäklare

Vi ville göra det enkelt för fastighetsmäklare och aktörer inom co-working och kontorshotell att kontrollera sina partners, uppdragsgivare och köpare, och därmed säkerställa att man följer lagen. Därför tog vi fram en skräddarsydd tjänst för dessa i vårt verktyg Roaring Web, som ett komplement till våra API-lösningar.

Med en färdig bransch-anpassad mall för kundkännedomsfrågor , kontroll mot PEP- och sanktionslistor med ett klick, möjlighet att se en persons bolagsengagemang och fullständig företagsinformation kan du skapa en komplett kundkännedomsrapport på några få minuter!

Vad innebär Penningtvättslagen för dig som mäklare?

I stora drag innebär penningtvätt att någon försöker göra pengar eller tillgångar som kommer från kriminella aktiviteter, till tillgångar som kan visas öppet, likt fastigheter till exempel. De vanligaste fallen av penningtvätt innehåller pengar från drogförsäljning, rån, skattebrott och förskingring.

En bransch som under senaste tiden blivit ifrågasatt gällande penningtvättsrisker är fastighetsbranschen, där det i Sverige har visat sig att endast ett fåtal fall om misstänkt penningtvätt rapporteras in varje år. Detta är alarmerande, särskilt med tanke på att ungefär 150 000 bostadsaffärer sker varje år i Sverige och att 30% av beslagtagna tillgångar i penningtvättsfall beräknas vara fastigheter.

Hårdare granskning på ingång

Nu har även ett nytt lagförslag lanserats, där man kräver hårdare granskning från myndigheter av bostadsaffärer och försäljning av kommersiella fastigheter. Lagförslaget trädde i kraft den 1 juli 2021. Som fastighetsmäklare eller aktör inom co-working bör man därför vara extra noga med att genomföra de kontroller som krävs enligt lagen. Dels för att undvika att bli utnyttjad som en så kallad "möjliggörare" i aktiviteter rörande penningtvätt, men också för att undvika straff från myndigheterna så som böter eller att bli av med sin mäklarlicens.

Det här behöver du göra som fastighetsmäklare

Inför varje bostadsaffär måste du enligt lag ha genomfört en riskbedömning samt en efterföljande kundkännedomskontroll på både köpare och säljare. För att skapa ett ramverk för riskbedömnning och -hantering för din verksamhet, finns det ett flertal mallar att använda sig av.

 

Vad ska en kundkännedomskontroll innehålla?

  • Identitetskontroll
  • Riskbedömning & klassificering
  • Kontroll mot PEP- & Sanktionslistor
  • Kundkännedomsfrågor
  • Bolagsengagemang & Verklig huvudman
Identitetskontroll

Ett av kraven innebär kontroll av både säljarens och köparens identitet, samt dokumentation hur detta har genomförts. Är någon av dessa ett företag, krävs ett registreringsbevis som inte är äldre än 1 månad.

Riskbedömning & klassificering

Enligt ert ramverk för riskbedömning, krävs att ni dokumenterar i vilken kategori ni klassificerar köparens och säljarens risk - låg, medel eller hög.

Kontroll mot PEP- & Sanktionslistor

Om en person finns med på en sanktionslista är kontakt och affärsrelationer strikt förbjudet enligt lag, och du måste kontakta polisen direkt. Om en person klassas som politiskt exponerad, kan riskerna för penningtvätt anses vara ökade i vissa fall och striktare krav på din KYC-process krävs. Köparen och säljaren behöver därför alltid kontrolleras mot dessa listor.

Kundkännedomsfrågor

Affärsförbindelsens art och syfte, var kapitalet i transaktionen kommer ifrån och mycket mer behöver alltid besvaras vid en affär. I vårt verktyg för kontroller - Roaring Web - har vi tagit fram färdiga frågemallar för fastighetsmäklare, som kan fyllas i direkt digitalt.

Bolagsengagemang & Verklig huvudman

Vid affär behöver kontroll av verklig huvudman genomföras, det vill säga om köparen eller säljaren har någon form av kontroll i ett företag, exempelvis som ägare, styrelsemedlem eller dylikt.

Om personen har ett så kallat bolagsengagemang i någon form bör även företaget kontrolleras i tillägg till personen. Data som finansiell information (är bolaget finansiellt välmående?), vilken bransch verksamheten tillhör och övriga representanter för bolaget är bara några av sakerna man bör och kan titta på vid djupdykning.

Hur fungerar Roaring Web?

Med Roaring Web kan du enkelt, snabbt och smidigt kontrollera både köpare och säljare inför din affär, enligt samtliga kraven i Penningtvättslagen. I ett Business-konto får ni:

  • Tillgång till alla våra tjänster
  • Ett obegränsat antal användare
  • Möjlighet att skapa mallar för kontroller
  • Möjlighet att dokumentera era kontroller med datumstämpel
  • Obegränsat med live support via vår chatt

 

Ni betalar en fast månadsavgift på 1.000 kr, och sedan ett rörligt pris beroende på hur mycket data om köparna och säljare ni väljer att hämta. Vill du ha en offert utifrån era behov? Kontakta oss här!

Vill du veta mer om KYC?