Kundkännedom Bilhandlare

Sällanköpshandeln är en av de industrierna som löper högst risk att utnyttjas för penningtvätt.

Med Roarings verktyg kan du enkelt kontrollera kunder vid bilaffärer och bevaka deras information löpande över tid.

TRUSTED BY GREAT COMPANIES ACROSS THE NORDICS

Effektiva sätt att kontrollera din kund

Enligt en nyligen framtagen rapport från svenska myndigheter, ses sällanköpshandeln som en av de industrier som löper högst risk för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför granskas branscher som urmakeri och klockförsäljare, bilhandlare och auktionshus hårdare än någonsin av myndigheter, där kraven på kundkännedom är en de vanligaste bristerna som leder till sanktionsavgifter.

Med Nordisk data för företag och personer, inklusive PEP, globala sanktionslistor, register över verkliga huvudmän och mycket mer kan du med Roarings verktyg skapa en komplett kundkännedomsrapport på några få minuter!

I vår video nedan kan du se hur du kan uppnå kundkännedom och ta in nya kunder på ett tryggt sätt för din verksamhet, via Roaring Web.

Penningtvätt och sällanköpshandeln

Penningtvätt är kort och gott processen att försöka dölja ursprunget till pengar som erhållits olagligt genom att låta dem passera genom en sekvens av överföringar och transaktioner. Processens mål är att låta pengarna gå igenom dessa steg för att komma tillbaka "rena", och därmed kunna användas legalt. Det vanligaste tillvägagångssättet för penningtvätt inkluderar tre huvudsakliga steg;

 1. Placering - introduktion av olagliga medel i det finansiella systemet.
 2. Skiktning - medlen omvandlas/tvättas genom en rad transaktioner för att dölja ursprunget.
 3. Integrering - medlen återförs in i den legala ekonomin genom exempelvis investeringar i fastigheter, lyxtillgångar eller företag.

Lyxtillgångar som bilar, klockor, smycken är bara några exempel på hur sällanköpshandeln löper hög risk för att utnyttjas i aktiviteter relaterade till penningtvätt och finansiering av terrorism. Rutiner och processer, noggranna kontroller av nya och befintliga kunder, bevakning av aktivitet och kompetensutveckling blir därför väldigt viktigt för att hålla sig inom regelverket och undvika att bli utnyttjad, granskad eller straffad.

Det här behöver du göra

Inför varje bilförsäljning bör kunden kontrolleras enligt kraven på kundkännedom i Penningtvättslagen och risken med affärsförbindelsen ska utvärderas och dokumenteras. Som bilhandlare kan du bland annat behöva kontrollera kunden enligt nedan:

 

Kundkännedom

 • Identitetskontroll
 • Riskbedömning & klassificering av kund
 • Kontroll mot PEP- & Sanktionslistor
 • Kundkännedomsfrågor
 • Bolagsengagemang & Verklig huvudman
Identitetskontroll

Ett av kraven innebär kontroll av kundens identitet, samt dokumentation om hur detta har genomförts.

Riskbedömning & klassificering

Enligt ert ramverk för riskbedömning, krävs att ni dokumenterar i vilken kategori ni klassificerar köparens och säljarens risk - låg, medel eller hög.

Kontroll mot PEP- & Sanktionslistor

Om en person finns med på en sanktionslista eller klassas som politiskt exponerad, kan riskerna med affärsförbindelsen öka. Därför behöver kunden alltid kontrolleras mot dessa listor. Vid träff på en sanktionslista är det strikt förbjudet att göra affärer med personen och kontakt måste rapporteras till polisen.

Kundkännedomsfrågor

Affärsförbindelsens art och syfte, var kapitalet i transaktionen kommer ifrån,  och mycket mer behöver alltid besvaras vid en affär. Vi har exempelvis färdiga frågemallar som kan integreras med API eller nyttjas i vår plattform Roaring Web.

Bolagsengagemang & Verklig huvudman

Vid affär behöver kontroll av verklig huvudman genomföras, det vill säga om kunden har någon form av kontroll i ett företag, exempelvis som ägare, styrelsemedlem eller dylikt.

Om personen har ett så kallat bolagsengagemang i någon form bör även företaget kontrolleras i tillägg till personen. Data som finansiell information (är bolaget finansiellt välmående?), vilken bransch verksamheten tillhör och övriga representanter för bolaget är bara några av sakerna man bör och kan titta på vid djupdykning.

 

Läs mer om kundkännedomskontroller.

Risker med bristande efterlevnad

Bristande efterlevnad har i ett flertal fall på senare tid lett till sanktionsavgifter i miljonklassen, exempelvis för bilhandlare som brustit i sin process för kundkännedom. Det är med andra ord inte bara bankerna som granskas och straffas!

Vid regelbundna och/eller grova överträdelser av lagen kan näringsförbud, fängelsestraff och dryga böter förekomma.

Hur fungerar Roaring?

Med Roarings tjänster kan du enkelt, snabbt och smidigt kontrollera kunden inför din affär och löpande över tid, enligt samtliga kraven i Penningtvättslagen. I ett Business-konto får ni:

 • Tillgång till alla våra tjänster
  • API - för integration och automatisering
  • Roaring Web - för manuella kontroller
  • Bevakning - Webhooks för bevakning av kunddata
 • Tillgång till all data för företag och personer i hela Norden
 • Ett obegränsat antal användare
 • Möjlighet att skapa mallar för kontroller
 • Möjlighet att dokumentera era kontroller med datumstämpel
 • Obegränsat med live support via vår chatt

Vill du veta mer om KYC?