Kontrollera din kund

Så här kontrollerar du din kund enligt kraven i Penningtvättslagen

Med Roarings API:er, webbtjänst och bevakningstjänster kan du enkelt göra kundkännedomskontroller.

DU ÄR I GOTT SÄLLSKAP!

Så här kontrollerar du din kund

Om du omfattas av Penningtvättslagen krävs att du genomför ett visst antal kontroller för uppnå kundkännedom. Antalet kontroller samt vad som kontrolleras baseras på en rad olika faktorer, men utgår ifrån den allmänna riskbedömningen i er verksamhet, samt en riskbedömningen av den enskilda kunden. Vi har satt ihop en enkel videoguide där vi visar hur och vad du kan kontrollera med hjälp av vårt verktyg Roaring Web. All den data som visas i klippet kan även nyttjas genom API:er för automatisering av kontroller för kundkännedom. Dessutom kan en del av datat bevakas över tid, för att säkerställa en mer långsiktig kundkännedom. Läs mer om våra tjänster här.

“Genom bevakningstjänsten kan vi automatiskt uppdatera information vilket effektiviserat kundkännedomsprocessen.”

Patrik Jeppsson Produktutvecklare | Söderberg & Partners

Vilka kontroller måste alltid göras för kundkännedom?

 1. Kontroll och dokumentation av kundens identitet.
 2. Kontroll av kundens skatterättsliga hemvist.
 3. Kontroll av affärsrelationens syfte och art.
 4. Kontroll av politiskt utsatta personer, PEP (Politiskt Exponerade Personer).
 5. Kontroll mot sanktionslistor, d.v.s. kontroll att inte kunden är upptagen på någon sanktionslista från EU, FN eller OFAC ex.
 6. Kontroll av verklig huvudman, d.v.s. vem som ytterst kontrollerar ett en verksamhet.
 7. Kontroll av verksamheters struktur för att upptäcka om de är av sådan komplicerad art att man kan misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Checks

Kontroll av PEP - Politiskt Exponerad Person

Lagen om penningtvätt ställer krav på att man måste kontrollera om en kund eller potentiell kund är en så kallad politiskt exponerad person, även kallad PEP. De personer som klassas som PEP är antigen en person i politiskt utsatt ställning, alternativt nära anhörig eller nära medarbetare till en person med hög befattning inom staten, statligt ägda bolag eller internationella organisationer. Anhörig eller nära medarbetare benämns ofta RCA (Relatives and Close Associates). Oftast kontrolleras PEP mot bolagets representanter, så som styrelse eller verkliga huvudmän. Läs mer.

Kontroll mot sanktionslistor

Bland annat EU, FN och OFAC upprättar sanktionslistor där personer eller organisationer finns upptagna som är förknippade med penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption och terrorism. Att inleda en affärsrelation med personer eller organisationer som finns listade i en sanktionslista är strikt förbjudet. Vidare måste man alltid polisanmäla om man blir kontaktad an någon på en sanktionslista. Läs mer.

Kontroll av verklig huvudman/beneficial owner

Vem som är företagets verkliga huvudman (eller beneficial owner på engelska) är ytterligare en central fråga när det kommer till kundkännedom. Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person (ex. ett företag). En verklig huvudman är alltid en fysisk person som registreras hos Bolagsverket. För att anta ett företag eller organisation som kund så behöver man för de flesta verksamheter ta reda på vem som äger eller har beslutsmandat över 25%. Undantagna från kravet att uppge verklig huvudman är bland annat statliga eller kommunala verksamheter, företag som är upptagna på en reglerad marknad (börsnoterade) och enskilda firmor. Läs mer.

Kontroll av alternativ verklig huvudman

En alternativ verklig huvudman är någon som äger eller kontrollerar ett företag, förening eller annan typ av juridisk enhet (dock inte i den utsträckning som krävs för att deklareras som en verklig huvudman) eller någon som kontrollerar företaget genom styrelsemedlemskap. Om en person äger mindre än 25%, anses personen vara en alternativ verklig huvudman. Läs mer.

Controll

Kontroll av identitet

Kravet på att identifiera kunden innebär att företaget måste fråga om kundens namn och övriga uppgifter som kan vara aktuella, för att sedan kontrollera detta genom någon form av identitetshandling. Exempel kan vara ett körkort, ett pass eller annan form av id-handling.

I vissa fall kan även kontroll av behörighet som firmatecknare vara aktuellt att kontrollera inför att en kundrelation inleds, för att säkerställa att man ingår avtal med rätt person.

Kundkännedomsfrågor

Ytterligare frågor behövs ofta ställas utöver de datat som går att hämta om kunden. Det kan inkludera frågor som vad affärsförbindelsens syfte och art, information om kundens verksamhet, länder verksamheten bedrivs i, ursprung av kapital, huruvida verksamheten hanterar kontanter eller inte etc.

På Roaring har vi tagit fram färdiga frågemallar för kundkännedom utifrån bransch, som du kan nyttja i Roaring Web.

Kontroll av skatterättslig hemvist

Skattehemvist eller skatterättsligt hemvist avser det land, där man bor stadigvarande, betalar skatt och deklarerar sin inkomst; vanligen där man bor eller arbetar. Det skatterättliga hemvistet är dock inte nödvändigtvis detsamma som den plats där man är folkbokförd.

 

Övrigt värt att kontrollera

Kundkännedomskontroller ska som tidigare beskrevs utgå ifrån riskbedömning, både en allmän och en enskild för varje kund. Det kan därför variera vad som ingår i en kontroll av kunden.

Information som kan komma att bli aktuell att kontrollera kan vara ex:

 • Ägarstruktur och -information
 • Finansiell information
 • Kreditvärdighet och/eller rating
 • Penningtvättsregistret
 • Verksamhetsbeskrivning

 

Vill du veta mer om våra tjänster?