KYC

Vad är KYC, vilka omfattas och hur uppfylls kraven?

Med Roarings API:er, web app och bevakningstjänster får du en god kundkännedom och kan kontrollera dina kunders KYC process på ett enkelt och smidigt sätt.

roaring kyc know your customer
TRUSTED BY GREAT COMPANIES ACROSS THE NORDICS

Vad är KYC?

I kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism kräver Penningtvättslagen sedan en tid tillbaka att verksamhetsutövare inom olika kategorier uppnår kundkännedom genom olika kontroller. Allt fler branscher och företag har kommit att påverkas av kraven under det senaste decenniet och inkluderar bland annat revisorer, redovisningskonsulter, spelbolag, finansiella institutioner som banker och försäkringsbolag, advokatbyråer/advokater och fastighetsmäklare - för att nämna några!

Kundkännedom, Know Your Customer eller KYC innebär i stora drag att man behöver veta vem kunden är, vilken verksamhet de bedriver och vilken sorts aktivitet de vill ha hjälp med. Som företag eller näringsidkare måste du alltså fastställa kundens identitet och göra en mängd kontroller för att kunna göra en samlad riskbedömning om affärsrelationen.

Kontrollerna behöver dels göras mot olika register eller listor, exempelvis för sanktionslistor eller PEP. Utöver detta behöver du sannolikt ställa ett antal frågor till kunden för att få reda på mer om verksamheten, så kallade kundkännedomsfrågor eller kyc frågor. De kan inkludera frågor som huruvida verksamheten hanterar kontanter, har verksamhet eller gör affärer utanför EU eller om verksamheten handlar med kryptovalutor.

Vilka kontroller måste alltid göras för KYC (kundkännedom)?

Oavsett vilken bransch ditt företag befinner sig i, vem kunden är och vad ditt företag gör, är vissa kontroller ett måste för att slutföra och dokumentera. De inkluderar:

 1. Kontroll och dokumentation av kundens identitet.
 2. Kontroll av kundens skatterättsliga hemvist.
 3. Kontroll av affärsrelationens syfte och art.
 4. Kontroll av politiskt utsatta personer, PEP (Politiskt Exponerade Personer).
 5. Kontroll mot sanktionslistor, d.v.s. kontroll att inte kunden är upptagen på någon sanktionslista.
 6. Kontroll av verklig huvudman, d.v.s. vem som ytterst kontrollerar ett en verksamhet.
 7. Kontroll av verksamheters struktur för att upptäcka om de är av sådan komplicerad art att man kan misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Vad är en Politiskt exponerad person (PEP)

Lagen om penningtvätt som trädde i kraft 1:e augusti 2017 ställer även krav på att man måste kontrollera om en kund eller potentiell kund är en politiskt exponerad person, även kallad PEP. De personer som klassas som PEP är antigen en person i politiskt utsatt ställning, alternativt nära anhörig eller nära medarbetare till en person med hög befattning inom staten, statligt ägda bolag eller internationella organisationer. Anhörig eller nära medarbetare benämns ofta RCA (Relatives and Close Associates).

Sanktionslistor

Bland annat EU, OFAC och FN upprättar sanktionslistor där personer eller organisationer finns upptagna som är förknippade med penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption och terrorism. Att inleda en affärsrelation med personer eller organisationer som finns listade i en sanktionslista är strikt förbjudet. Vidare måste man alltid polisanmäla om man blir kontaktad an någon på en sanktionslista.

Vad är en verklig huvudman?

Vem som är företagets verkliga huvudman är ytterligare en central fråga när det kommer till kundkännedom. Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman är alltid en fysisk person. För att anta ett företag eller organisation som kund så behöver man för de flesta verksamheter ta reda på vem som äger eller har beslutsmandat över 25%. Undantagna från kravet att uppge verklig huvudman är bland annat statliga eller kommunala verksamheter, företag som är upptagna på en reglerad marknad (börsnoterade) och enskilda firmor.

Vad är en alternativ verklig huvudman?

En alternativ verklig huvudman är någon som äger eller kontrollerar ett företag, förening eller annan typ av juridisk enhet (dock inte i den utsträckning som krävs för att deklareras som en verklig huvudman) eller någon som kontrollerar företaget genom styrelsemedlemskap. Om en person äger mindre än 25%, anses personen vara en alternativ verklig huvudman.

data kontroll roaring

Identitetskontroll

Kravet på att identifiera kunden innebär att företaget måste fråga om kundens namn och annan information som kan vara relevant, för att sedan kunna kontrollera detta genom någon form av identitetshandling. Exempel kan vara körkort, pass eller annan form av ID -handling.

I vissa fall kan en kontroll av behörighet som undertecknare också vara relevant att kontrollera innan ett kundförhållande inleds, för att säkerställa att ett avtal ingås med rätt person.

KYC -frågor

Ytterligare frågor behöver ofta ställas utöver de data som kan hämtas om kunden. Detta kan innefatta frågor som affärsrelationens syfte och art, ytterligare information om kundens verksamhet, länder där verksamheten bedrivs, kapitalets ursprung, om verksamheten hanterar kontanter eller inte, etc.

På Roaring har vi utvecklat färdiga frågemallar för kundkunskap baserad på bransch, som kan användas via API eller vår webbplattform. Läs mer.

Skatterättslig hemvist

Skatterättslig hemvist avser det land där du bor permanent, betalar skatt och deklarerar din inkomst; vanligtvis där du bor eller arbetar. Den skatterättsliga hemvist är dock inte nödvändigtvis densamma som den plats där du är registrerad.

 

Andra kontroller värda att notera

Som tidigare beskrivits ska KYC -kontroller baseras på riskbedömning, både generellt och individuellt för varje kund. Det kan därför variera vad som ingår i en KYC -process.

Information som kan vara relevant att kontrollera annat än ovanstående inkluderar:

 • Ägarstruktur och -information
 • Finansiell information och historik
 • Kreditvärdering och -bedömning
 • Om företag är registrerat i Penningtvättsregistret
 • Företagets verksamhetsbeskrivning

 

Vill du veta mer om KYC?