Om oss.

Det ska vara enkelt att göra bra och trygga affärer.

Vår vision

Vår vision är att bli ditt val för att skapa trygga affärsrelationer enkelt och snabbt.

Att snabbt kunna inleda en trygg affärsrelation på ett enkelt sätt innebär att man måste automatisera inhämtning av korrekt kunddata och digitalisera affärskritiska kontroller. Roaring vill vara förstahandsvalet i din digitaliseringsprocess.

Vårt fokus

Vi fokuserar på bra data och enkel tillgänglighet
Det största problemet i den digitala transformationen är svårigheten att få tillgång till bra data och på ett enkelt sätt. Roaring fokuserar på att tillhandahålla kvalitativ data på ett kundvänligt sätt.

Roaring Focus
Roaring API

API

För utvecklare av utvecklare

Roaring har mottot att grunden för vår verksamhet är bra API. Vår prioritet är att tillhandahålla relevanta och robusta API som utvecklare gillar att använda för att skapa framgångsrika tjänster.

Teamet

Roaring har gedigen erfarenhet från affärsinformations- och kreditbranschen. Det gör att vi har god förståelse för våra kunders behov och vilka tekniska och legala utmaningar som finns. Med Roaring som leverantör och samarbetspart ges trygghet att du får bra data och att legala regler och lagar följs.