Ny tjänst för att uppdatera ditt kundregister

< 1 MIN. READ

20% av uppgifterna i ett kundregister brukar förändras under ett år. Felaktiga kunduppgifter och onödiga dubbletter i dina kundsystem kan kosta ditt företag både förtroende och pengar. Information kan skickas i fler exemplar och leveranser kan skickas fel. Nu kan Roaring hjälpa er att förbättra kvalitén på kundregistret med hjälp av vår nya batch-tjänst som låter er skicka in hela kundregistret för att få det uppdaterat.

Läs mer här om vikten och nyttan av att hålla kundregistret uppdaterat.