Navigering genom Covid: Hur nordiska företag presterar bättre än sina globala motsvarigheter

Intro

Enligt nyligen genomförda studier har nordiska länder presterat bättre än det globala genomsnittet under Covid-19-pandemin. De nordiska länderna har visat en stark motståndskraft till marknadens nedgångar, där alla länder förutom Norge har presterat betydligt bättre än det globala snittet sett till TSR (total shareholder returns). I front ligger Danmark som har legat en bra bit över det globala snittet sett till denna mätning, och även presterat klart bättre än sina nordiska grannländer. Även Finland och Sverige ligger över det globala TSR-snittet, medan norska företag har slitit med att hålla uppe siffrorna och tyvärr presterat sämre än det globala genomsnittet.

I en titt tillbaka på den senaste finanskrisen 2008 - och de bolag som presterade bäst under och efter - har BCG identifierat fem nycklar till överlevnad och att komma ut starkare på andra sidan. Vi har summerat dem här nedan.

 

1. AGERA PROAKTIVT.

Under krisen 2008 agerade 80% av S&P Global 1200 företag, reaktivt snarare än proaktivt; det vill säga, de väntade med att agera förrän deras företag var direkt påverkade. För jämförelse så lyckades de 25 bästa företagen enligt BCG's undersökning inte bara förbättra sin likviditet, utan också investera i långsiktighet genom förvärv och investeringar. På så sätt implementerade man en "laga det innan det går sönder"-strategi, vilket förde bolagen stärkta ur krisen.

 

2. ÖKA VITALITETEN.

Förutom att vara proaktiva undviker de bästa företagen frestelsen att vila på sina lager. De visste att inte ens den bästa strategin varar mycket länge, än mindre under en kris. Som ett resultat ökade dessa företag sin vitalitet, vilket vi definierar som förmågan att innovera, utforska nya idéer och återuppfinna företagets strategi för att uppnå en hållbar, långsiktig tillväxt. De sökte aktivt lovande marknader och koncept, och de designade om sina utvecklingsprocesser för att snabbt få nya idéer till marknaden. Detta "vitalitetstänk" hjälpte företagen att hålla sig fria och hitta tillväxt, oberoende av hur marknadsförhållandena hade förändrats.

 

3. HÅLL FAST VID EN TYDLIG VISION.

Även när de letade efter nya tillväxtkällor upprätthöll de bäst presterande företagen samma tydliga vision som de hade haft före den globala finanskrisen - en vision som baserades på långsiktighet. Till exempel planerade de flesta att investera kraftigt för att expandera till nya länder och för att digitalisera sina processer och kundinteraktioner. Naturligtvis förändrades projekten för att stödja dessa mål på grund av krisen, men själva visionen förblev fast, så organisationerna fortsatte med samma tydliga fokuspunkter.

 

4. BYGG MOTSTÅNDSKRAFT.

Företagen visste att de inte kunde undvika framtida störningar, så de byggde organisationer för att inte bara motstå framtida chock utan förutse dem. Till exempel utvecklade de flesta toppaktörer en scenarioplaneringsfunktion som hade till uppgift att identifiera och observera trender och potentiella störningar. Dessa företag bibehöll också likvida medel som i genomsnitt var två gånger högre än de genomsnittliga reserver som bibehållits av företagen i S&P Global 1200. Detta hjälpte de 25 bästa företagen att hålla sina alternativ öppna. Dessutom anlitade de talanger med ett brett spektrum av expertis. På grund av detta fokus på att bygga motståndskraft skördar dessa företag fortfarande fördelarna med att ha en mångfaldig personal med en mängd olika färdigheter, idéer och talangutvecklingsprogram.

 

5. SLIMMA ORGANISATIONEN.

Slutligen, så förberedde de bästa företagen sina organisationer genom att effektivisera kärnverksamheten, omstrukturera processer för att utnyttja digitaliseringen och generera effektivitet så att de skulle bli så "slimma" som möjligt när nästa kris drabbade. Detta är en mycket mer framåtblickande strategi än den som tas av många andra organisationer, som helt enkelt förlitar sig på budgetnedskärningar och minskningar av anställda i händelse av en chock för systemet.
 

Läs mer/Referens: Win the fight, win the future: How nordic companies are navigating the Covid-19 crisis

Våra tjänster

All News Articles

Nyfiken?

Vi berättar gärna mer om hur Roaring kan göra er compliant och konkurrenskraftiga!