Lista: 3 sätt att minska kostnader för compliance

Inledning

Effekterna av ökade efterlevnadskrav när det kommer till Penningtvättslagen, har fått stor uppmärksamhet i media på sistone. Banker som inte följer reglerna och därmed får höga böter, nya branscher som läggs till för att numera påverkas av lagen och grundliga utredningar av verksamheter är bara några av de senaste rubrikerna. Det nya regelverket för efterlevnad har lett till en ökning av manuellt arbete - och kostnader - för dem som är skyldiga att följa reglerna.

Organisationer världen över, framförallt inom finans, spenderar miljarder dollar varje år för att säkerställa compliance. Den största boven i dramat? Manuell hantering och bedömning. Enligt undersökningar står den manuella hantering av compliance-arbete för mellan 50-70% av kostnadsandelen.

 

Lista: 3 sätt att sänka kostnader för compliance

1. Automatisering & Digitalisering

Mer än 50% av kostnader kopplade till compliance-arbete, oavsett företagets storlek eller typ, kommer från manuellt arbete. Identifiera tidskrävande processer som ger mest "bang-for-the-buck" vid automatisering och digitalisering, så tar ni bort en stor del av kostnaden samtidigt som ni har bibehållen eller starkare trygghet i compliance.

 

2. Investera i teknik

Genom att nyttja teknologiska lösningar för compliance-arbetet i större utsträckning, minskar risken för kundbortfall i onboarding, likväl som kostnaderna för manuellt arbete. Samtidigt förbättras konverteringsfrekvens, kundupplevelse och företagets resultat. Det visar de senaste studierna om kostnader kopplade till compliance-arbete och due dilligence. Här finns webbplattformar, API:er och andra verktyg att tillgå, för att genomföra kontroller eller bevaka kunddata.

 

3. Bevakning

Undvik att missa väsentliga uppdateringar eller förändringar i ert kunddata med hjälp av automatisk bevakning. Det sparar inte bara in oro för felaktig information och manuellt arbete, utan minskar också risken för att en granskning av Finansinspektionen skulle gå fel och leda till böter eller värre.

 

 

 

Aktuellt