Kund & leverantörskontrollen.

Vet du vem du gör affärer med?

Gör din leverantör & upphandlingskontroll på ett enkelt och snabbt sätt via Roaring web

Ställ krav på dina leverantörer/kunder och följ upp!

Det är viktigt att du ställer krav på det företag du ska köpa tjänster från eller tilldela ett upphandlande kontrakt till. Det finns många sätt att löpande följa upp företaget under avtalets gång. Det är också viktigt att kraven är relevanta och går att följa upp. Officiell företagsinformation kan vid första anblicken kanske uppfattas som torftig och lite tråkig. Vi vet dock  av erfarenhet att den oftast  innehåller många värdefulla ledtrådar och vet man vad man ska titta efter så är det ett stort stöd  arbetet med att säkerställa att du gör affär med seriösa aktörer.

Med några enkla rutiner och med stöd av Roaring web, kan du verifiera och kontrollera affärskritisk information och de företag du skall ingå affärsrelation med. Ta säkrare beslut och undvika onödiga risker med hjälp av vår webbtjänst!

Vet du vem du gör affärer med?

Kriminella och oseriösa aktörer kan använda sig av företag för att göra illegala affärer, begå bedrägerier eller helt enkelt försöker lura dig och ditt företag, för egen vinning skull. Vilket skadar dig som företagare, skapar en osund konkurrens och skadar tilliten i samhället. Oseriösa aktörer kan fuska med skatter, avgifter, arbetsmiljö, kvalitet och tillstånd.

Har du koll på kontrollerna?

Här har vi samlat allt du bör kontrollera vid upphandling av en ny leverantör.

Smooth onboarding flow

Smooth digital customer journeys

Provide awesome customer experiences and improve business performance by digitizing and automating your:

 • PEP & Sanctions screening
 • Beneficial Owners & Board Members
 • Company Group & Owner Structure information
 • Financials, key figures & annual reports data
Automate AML & KYC

Automate AML, KYC and risk

Reduce manual work and risk through AML automation. Collect, verify and monitor crucial data about your customers like:

 • B2B customer onboarding
 • Power of attorney
 • Agreements and contracts
 • Checkout solutions
Accurate data

Accurate data,
at the right time

Your decisions are only as good as your data. That’s why customers use our services to:

 • Cleanse data
 • Update their CRM, ERP & other systems
 • Identify new prospects
 • Subscribe to data changes
 • Ensure regulatory compliance over time

Vad är det för bolag?

Att utföra en kontroll av den nya leverantören eller kunden kan anses vara en självklarhet innan man ingår in en affärsuppgörelse eller tecknar avtal Men vad är det egentligen man ska kontrollera och vilka varningsklockor finns det?

En av de enklare men värdefullare riskindikatorerna är att kontrollera företagets status såsom konkurs och rekonstruktion. Här ska man inte glömma att titta på den historiska informationen. En rekonstruktion kan avslutas utan att bolaget försatts i konkurs, men kan ändå ge en fingervisning att bolaget haft finansiella och operationella utmaningar bakåt i tiden. Om det skett många adressbyten på kort tid, samt om bolaget förekommer i juridiska sammanhang är andra viktiga och värdefulla riskparametrar att hålla koll på. Nedan har vi samlat några ytterligare kontroller som kan vara bra att genomföra:

 • Finns det flera företag med liknande namn?
 • Verksamhetslokal eller postadressen saknas/ stämmer inte
 • Vad är det för boxadress eller c/o adress?
 • Adressen är “ökänd” sen tidigare

Finns det förekomster i juridiska sammanhang?

En annan viktig sak att kontrollera innan man ingår avtal med en ny leverantör är huruvida det företaget eller dess företrädare, förekommer i juridiska sammanhang.

Genom att genomföra den här typen av kontroller minskar du risken att utsättas för bedrägeri, samtidigt som du säkerställer compliance och skapar långsiktiga, hållbara affärsrelationer.

Vilka företräder bolaget?

Visst är det bra att kontrollera företag i sig, men vet du egentligen vilka du gör affärer med? Kontroller på företagets företrädare kan potentiellt avslöja information som får dig att anting genomföra eller avbryta kontraktskrivandet.

Saker som avvikelser av angiven firmatecknare, kontra vad som är officiellt registrerat, en väldigt ung/ gammal styrelseledamot kan vara potentiella varningsklockor. Nedan har vi samlat ytterligare information, värd att kontrollera:

 • Många styrelseförändringar under kort tid/ inkomplett styrelse
 • Styrelsen är inblandade i tidigare konkurser
 • Bolaget saknar revisor
 • Vilka kontrollera bolaget utöver Styrelsen?

Hur ser bolagets ekonomi ut?

De ekonomiska siffrorna för ett företag kan ge indikationer om att allt inte står rätt till, eller i alla fall bör leda till att man ställer uppföljningsfrågor till den tilltänkta leverantören eller kunden. Att kontrollera kreditvärdigheten kan vara en bra utgångspunkt, men andra parametrar är också viktiga. Hur ser omsättningen ut i relation till antal anställda, är bolaget registrerat för F-skatt, har det skett stora och snabba förändringar gällande omsättning eller antal anställda?

 • Hur ser den samlade Kreditvärdigheten ut för företaget
 • Hur ser finansiella siffrorna ut för företaget
 • F-skatt saknas
 • Hög omsättningsförändring på kort tid
 • Hög omsättning trots få anställda
 • Låg omsättning över flera år