Kycio tar kunddata i realtid till Salesforce-användare

Ett förändrat landskap för kundkännedom

För verksamheter som faller in under kravet för Penningtvättslagen, har de senaste åren inneburit markanta förändringar. Ökat fokus från myndigheter på tillsyn och granskning i kombination med tuffare krav för att säkerställa compliance har bland annat lett till större krav på specialistkompetens inom anti-penningtvätt, it och juridik. Dessa resurser och deras kompetens har eftersökts hos många verksamheter för att hantera den ökade arbetsbelastningen vilket också medfört att kostnaderna för att hålla sig inom regelverket ökat kraftigt.

Fredrik Lans och Magnus Sjungare med samlad bakgrund inom finans och IT, såg att många kämpar med samma utmaning, och jobbar i flera olika system som inte utbyter data med varandra. Detta ledde till en idé om att samla all information i ett enda system med möjlighet till automatisering. De såg då också att de kunde erbjuda det här till många. Den idén har idag lett till det gemensamma bolaget Kycio.

“Ända sedan den första MiFID regeln blev implementerad så har de legala kraven och kontrollerna ökat och är under ständig förändring. Denna förändring gör idag anspråk på orimliga resurser och kostnader för verksamheten", säger Fredrik Lans, en av grundarna av Kycio.

Salesforce-baserade lösningar

I ett av världens främsta CRM-system - Salesforce - har Kycio hittat utgångspunkten för sina lösningar. Här erbjuder de färdiga "plug-and-play"-lösningar under konstant utveckling samtidigt som de hjälper till med integrations- och implementeringsprojekt.

”I jakten efter ett affärssystem blev det snabbt tydligt att Salesforce kunde ge oss alla grundläggande verktyg för att hantera kundinteraktion och samtidigt kunna integrera med externa system för att samla data och få översikt på ett och samma ställe. Redan här var fördelarna enorma, men vi saknade fortfarande en lösning på vårt grundläggande problem. Bästa lösningen var att själva skapa de stöd vi efterfrågade för att uppnå ordning och reda”.

kycio

Magnus Sjungare och Fredrik Lans, grundare av Kycio 

kycio logo

Kort om Kycio

Kycio erbjuder kunder inom den finansiella världen applikationer och skräddarsydda integrationer för att på ett enkelt sätt hantera de legala kraven på dokumentation och uppföljning.

Som Salesforce-experter skapar de smarta lösningar för bland annat KYC, onboarding och avtalshantering.

Stöd för affärskritiska processer

Kycio har utvecklat effektiva flöden för att hantera affärskritiska processer så som AML, KYC och onboarding för att nämna några. Många av dessa är helt automatiserade och det har varit möjligt genom samarbeten med företag som Roaring. Med sina smarta integrationer säkerställer de att information alltid är uppdaterad i Salesforce, där kunden har kontroll inte bara på de legala bitarna utan även över sina intäkter och kostnader.

Kycio har även gjort det smidigt att interagera med kunden oavsett om det gäller marknadspresentationer, inbjudningar eller signering av digitala dokument.

”Vårt mål är att förbättra kundupplevelsen och att ta bort alla tidstjuvar. Det ska vara enkelt att vara compliant vilket vi tror får våra kunder att sova gott om natten.”

Utveckling på agendan

Kycios lösningar är anpassningsbara efter varje kunds behov, och samtidigt som tanken är att vidareutveckla befintliga lösningar ser man tydliga möjligheter att bredda målgruppen till flera branscher.

”Vi känner redan att vi skapat något värdefullt och att våra produkter med kombinationen av Roaring och digital signering har stor potential att markant förenkla vardagen för företag i en mängd olika branscher. Inget mer manuellt compliance-arbete och inga fler blanketter att fylla i. Affärsidén grundade sig visserligen på vår erfarenhet från finansvärlden, men det är redan tydligt att behovet av de lösningar vi levererar finns i många andra branscher också.”

salesforce

Kort om Salesforce

Salesforce är ett världens största CRM-system och plattform med över 150.000 kunder. Med smarta lösningar för att hantera kundrelationer i alla faser av köpresan, har Salesforce blivit en stor spelare på marknaden.

Vill du veta mer?

Alla nyheter