Know Your Customer?

KYC (Know Your Customer) eller känn din kund på ren svenska, är ett begrepp som handlar om att företag som verkar inom den finansiella sektorn och omfattas av penningtvättslagen, t.ex. banker och revisionsbyråer, måste efterleva kraven på god kundkännedom i lagen om penningtvätt och ha ett riskbaserat förhållningssätt gentemot sina kunder för att förhindra exempelvis penningtvätt.

Som bank eller finansiellt bolag är man skyldig att upprätthålla god kundkännedom och det innebär bland annat att man måste identifiera och verifiera kunden, försäkra sig om vem som är den faktiska huvudmannen, känna till vilken verksamhet de bedriver och syftet med den. Om företaget behandlar stora summor med kontanter finns det skäl att vara extra uppmärksam. Det krävs dessutom en kontinuerlig bevakning då en kunds verksamhet kan ändras.

På Roaring har vi förstått hur svårt det kan vara att efterleva de krav som ställs på företag som behöver efterleva KYC-kraven och vi kan erbjuda 2 tjänster för att förenkla det hela. Vi har Roaring Person API som hjälper er att verifiera en identitet genom att hämta korrekta och uppdaterade personuppgifter från folkbokföringsregistret. Och vi har Roaring Företag API som hjälper er att verifiera ett bolags existens samt redovisa vilka personer som sitter i styrelsen, vem som är revisor och firmatecknare.