Känner du din kund?

Hur bra koll har du på begreppet KYC (Know Your Customer) eller känn din kund på ren svenska? Det är ett begrepp som handlar om att företag som omfattas av penningtvättslagen, t.ex. banker och revisionsbyråer, måste efterleva kraven på god kundkännedom och ha ett riskbaserat förhållningssätt gentemot sina kunder för att förhindra bl.a. penningtvätt och följa lagen.

Som bank eller finansiellt bolag är man skyldig att upprätthålla god kundkännedom och det innebär bland annat att man måste identifiera och verifiera kunden, försäkra sig om vem som är den verklige huvudmannen, känna till vilken verksamhet de bedriver och syftet med den. Det krävs dessutom en kontinuerlig bevakning då en kunds verksamhet kan ändras.

På Roaring har vi förstått hur svårt det kan vara att efterleva de krav som ställs på företag som behöver efterleva KYC-kraven och vi har därför utvecklat ett flertal tjänster för att förenkla hela processen:

Se alla våra tjänster HÄR.