Intervju: “Ett oroligt världsläge medför ökade penningtvättsrisker”

Pandemi, oro i världspolitiken och den globala ekonomin – förutsättningarna för olagliga aktiviteter som penningtvätt att blossa upp är sannerligen stora för närvarande. Vi tog ett snack med Lali Börjesson, Branschansvarig för redovisning på Srf konsulterna, om utmaningarna redovisningskonsulter nu står inför.

Pågående granskning av redovisningsbranschen

Penningtvättslagens omfattning har sedan en tid tillbaka kommit att sträcka sig över redovisningsbranschen. Något som under det senaste året inneburit allt fler och tuffare granskningar från Länsstyrelsen.

Att hålla sig uppdaterad kring vad som gäller i lagen för ens verksamhet är A och O för att undvika problem som redovisningskonsult. Lali, vars roll bland annat innehåller att stärka positionen för auktoriserade redovisningskonsulter, menar att det finns stora skillnader i hur pålästa aktörer i branschen är kring Penningtvättslagen och dess efterlevnad.

 ”I en allt mer digital och komplex omvärld, blir riskmedvetenhet en oerhört viktig faktor för att undvika eventuella problem. Min uppfattning är att det är väldigt olika hur bra koll man har på kraven kring penningtvätt i branschen, hur stor omfattningen är av kontroller som behöver utföras, vilken dokumentation som krävs vid en granskning och vilka processer man behöver ha på plats exempelvis.” Säger Lali.

Vilka är då de största utmaningarna för redovisningskonsulter när det kommer till Penningtvättslagen?

Enligt Lali är dokumentationskraven en del vars omfattning många inte inser.

”När det gäller dokumentation krävs det ofta betydligt mer än vad man tänker på. Allt ifrån processer, till riskbedömningar, KYC-kontroller och rutiner ska dokumenteras och sedan uppdateras kontinuerligt över tid. Det blir mycket att hålla reda på! Men gör man detta har man nytta av det i sitt övriga arbete med kunden också”

”Mina tips är att 1. Ha en tät kundkontakt – speciellt under pandemin – och prata med kunden regelbundet om deras utmaningar. 2. Våga fråga! Framförallt de nyfikna och obekväma frågorna är viktiga att våga ställa, det ligger i både ditt och kundens intresse. 3. Se till att vara påläst och uppdaterad på vad som krävs av dig när det gäller regelefterlevnad. Här kan du som konsult ta hjälp av oss, där vi erbjuder kurser och utbildningar, mallar för AML-processer, riktlinjer och guider via REX etc.

Riskerna stora i bristande efterlevnad

Riskerna med bristande efterlevnad är stora. Kanske mest förödande är den ryktesskada som kan ske om företaget råkar bli inblandat i penningtvättsrelaterade aktiviteter, men även legala risker som sanktionsavgifter, näringsförbud eller till och med fängelsestraff är överhängande, framförallt vid systematiska överträdelser. I extrema fall finns även risken att bli av med auktorisationen som Srf konsult.

Att vara lyhörd, vaksam och hålla utkik för varningsflaggor kan vara avgörande för att undvika att hamna i oönskat trubbel.

”Alla aktiviteter som inte känns ekonomiskt motiverade, eller är svåra att förstå syftet med är varningsflaggor att hålla utkik efter. Det kan vara fakturor som ser konstiga ut eller oväntade betalningar till eller ifrån utländska aktörer. När sådant händer är det extremt viktigt att våga fråga och djupdyka vidare i ärendet. Vid minsta misstanke om olaglig aktivitet eller koppling till sådan, ska det självklart rapporteras till Finanspolisen också.”

”Mina avslutande råd är att vara noggrann, påläst och vaksam i arbetet med Penningtvättslagen och dess efterlevnad. Med en värld i ständig förändring samt oro kring pandemin och dess ekonomiska påverkan, ökar även riskerna för illegal aktivitet bland företag, inte minst penningtvätt.” Säger Lali.

penningtvättslagen redovisning revision

Som partner till Srf Konsulterna har vi ett specialerbjudande till alla Srf-medlemmar!

Läs mer under medlemsrabatter på mina sidor (Srf).

Alla nyheter

Vill du veta mer?