Intervju: ”Du känner aldrig din kund tillräckligt väl”

Sven Cristea, auktoriserad revisor, delägare och Head of Clients & Markets Big Cities Enterprise på KPMG, svarar på frågor om kundkännedom inom redovisning och revision.

Sven, även känd under hashtagen #Tillväxtrevisorn, har gjort sig ett namn inom revision och redovisning, genom sitt arbete med bolag i stark tillväxt. Genom att erbjuda bolag expertis inom finansieringslösningar, vare sig det gäller en startup, scale-up, börsnotering eller annat, har Sven tagit ett nytt grepp om ekonomiska kalkyler.

”Det som särskiljer mig från många andra revisorer är en framåtblickande revision – det vill säga att vi ska dra lärdom av vad som skett och göra det bättre framåtriktat. Historiken är viktig men proaktiv och framåtriktad revision och rådgivning är avgörande för många bolag – särskilt bolag i kraftig tillväxt. Ett ofta förekommande problem är att man inte har rätt information i rätt tid för att kunna fatta rätt beslut. Då är det svårt att skapa lönsam och hållbar tillväxt.” Säger Sven.

 

Sven Cristea KPMG

Sven Cristea, KPMG

Tillämpningen av Penningtvättslagen – en stor utmaning

Redovisnings- och revisionsbranschen har dock hamnat i rampljuset på senaste tiden av andra skäl än hur de proaktivt hjälper bolag. Tillämpningen av Penningtvättslagen innebär tuffare krav på regelefterlevnad, framförallt när det gäller kundkännedom, något som medför en utmaning för företagen.

”Tillämpningen av lagen är så pass ny för branschen, att många fortfarande famlar lite i mörkret kring kraven och där krävs det mer utbildning och kunskap. Samtidigt är det många mindre byråer som kanske inte har resurser eller nätverket för att bilda sig fullständig kunskap och insyn i Penningtvättslagen och hur den ska tillämpas, och där råder jag till att försöka ta hjälp och våga fråga sig fram. Ett exempel kan vara att höra sig för om man är ansluten till en branschorganisation eller att prata med en jurist.”

”Att skapa effektiva processer för kundkännedom är viktigt för alla redovisningskonsulter och revisorer. Dels för att undvika att företagets anseende skadas, men självklart även på grund av risken för skadestånd och andra rättsliga påföljder som det kan komma att innebära.”

Inledande kontroller

Vad ska då en redovisningskonsult eller revisor lägga fokus på vid en inledande kontroll? Beroende på vem man frågar kan detta skilja sig, men enligt Sven bör fokus vara på bolaget, dess företrädare och närliggande bolag.

”Det viktigaste vad gäller hanteringen av detta är att säkerställa att man har en god onboarding-, KYC- och riskprocess. Då har man minimerat risken från början. Att förstå den potentiella kundens verksamhet, koncern- och ägarstruktur är också viktigt för en god kundkännedom och riskbedömning, likväl som att säkerställa vilka företrädarna är; de verkliga huvudmännen, styrelsemedlemmar och VD exempelvis.”

Varningsflaggor

  • Kunden är konsekvent sen med inlämning av underlag.
  • Kunden lämnar inte adekvata underlag för exempelvis bokslut.
  • Det är svårt att få information från banken, ex. transaktionsunderlag.
  • Kundens uppgifter stämmer inte överens med underlag.
  • Generellt: Företag i ”kontantbranschen” och vissa typer av bolag inom kryptovalutor.

"Du känner aldrig din kund tillräckligt väl"

Många i branschen upplever att kundkännedom känns tidskrävande och att de helst inte vill ställa besvärande frågor till sina kunder, då många anser att man redan ”känner sin kund”. Sven menar dock att alla typer av bolag och personer är exponerade för risken att utnyttjas i penningtvätt.

”Det kan vara en företagare eller entreprenör, en person du känt du känt i 20 år, men människor och förutsättningar förändras konstant. Även den bästa personen kan hamna i problem eller påverkas av sociala omständigheter, som gör att man tar dåliga beslut. På så sätt kan man säga att du tyvärr aldrig kan känna din kund tillräckligt väl, och därför gäller det att vara uppmärksam och noggrann i sitt arbete med kunden.”

Avslutningsvis vill Sven skicka med en uppmaning till de som upplever att arbetet med kundkännedom och Penningtvättslagen är krångligt att få grepp om.

”Ta hjälp av de som kan och våga vara dum, ställ dumma frågor! Det är bättre att våga vara dum nu än att upplevas som dum resten av livet.” Säger Sven.

penningtvättslagen redovisning revision

Som partner till Srf Konsulterna har vi ett specialerbjudande till alla Srf-medlemmar!

Läs mer under medlemsrabatter på mina sidor (Srf).

penningtvättslagen redovisning revision

Som partner till FAR har vi ett exklusivt erbjudande till alla medlemmar!

Läs mer under FAR:s medlemsförmåner här.

Alla nyheter

 

 

 

Vill du veta mer?