Guide: Så här digitaliserar och automatiserar du en AML-process

Penningtvätt: en kort introduktion

Penningtvätt är processen att försöka dölja ursprunget till pengar som erhållits olagligt genom att låta dem passera genom en sekvens av överföringar och transaktioner. Processens mål är att låta pengarna gå igenom dessa steg för att komma tillbaka "rena", och därmed kunna användas legalt.

Penningtvätt bedrivs på allt fler sätt, då brottslingarnas färdigheter, innovationsförmåga och verktyg förbättras hastigt. Men på en grundläggande nivå beskrivs tvättprocessen i följande steg av FATF (Financial Action Task Force);

  1. I det inledande skedet - placering - av penningtvätt introducerar någon sin olagliga vinst i det finansiella systemet. Detta kan exempelvis göras genom att dela upp stora mängder kontanter till mindre iögonfallande mindre summor, som sedan sätts in direkt på ett bankkonto.
  2. Efter att medlen har gått in i det finansiella systemet äger det andra steget rum - skiktning/layering. I denna fas deltar den som tvättar i en serie omvandlingar eller rörelser/flyttar av medlen för att distansera dem från den ursprungliga källan.
  3. Efter framgångsrik bearbetning av sina kriminella vinster genom de första två faserna flyttar den som tvättar pengarna till det tredje steget - integration - där medlen åter går in i den legitima ekonomin. Den som tvättar kan välja att placera medlen i exempelvis fastigheter, lyxtillgångar eller affärssatsningar/investeringar.

Anti-penningtvätt (eller AML) hänvisar till lagar, förordningar och förfaranden som är avsedda att förhindra brottslingar från att dölja olagligt erhållna medel som legitima inkomster. Även om lagar mot penningtvätt täcker ett begränsat utbud av transaktioner och kriminellt beteende är deras konsekvenser långtgående.

Manuellt arbete: varför digitalisering och automatisering behövs

Med enorma skandaler, rejäla böter och ett stramare grepp om frågan från myndigheter har penningtvätt (och förebyggandet av det) blivit ett hett ämne de senaste åren. Men med ökad uppmärksamhet och fokus på frågan, kommer en ökad kostnad för branscher och företag som är skyldiga att följa reglerna. När banker, försäkringsbolag med flera, accelererar sina insatser för att förebygga penningtvätt växer bolagens AML-avdelningar snabbt, då allt mer manuellt arbete krävs för att följa lagen.

Faktum är att 50-75% av AML-kostnaderna för finansiella institutioner härrör från manuellt arbete. Därför har digitalisering och automatisering av AML-processer blivit en nödvändighet för att upprätthålla kostnadseffektivitet och tillväxt.

digitize and automate AML

Guide: Så här digitaliserar och automatiserar du en AML-process

KYC/Kundkännedom

Att genomföra en KYC- eller kundkännedomsrapport, har blivit obligatorisk för alla företag som behöver följa Penningtvättslagen. Att digitalisera och automatisera processen är ett bra ställe att börja, eftersom det är grunden för ditt kundförhållande. Kraven på KYC-processen kan variera något beroende på ditt företag och din bransch. I generella termer bör en KYC-rapport dock innehålla information om och undersökning av din kund- eller potentiella kund, närstående företag, företagets representanter och deras relationer.

I praktiken kan de inkludera kontroll av representanter som styrelse och verkliga huvudmän mot PEP- och sanktionslistor, deras övriga bolagsengagemang, företagets ägarstruktur, finansiell information,  etc.

Det finns verktyg för både digitalisering och automatisering av KYC-processen. Digitaliserade (men inte automatiserade) lösningar är vanligtvis plattformar där du kan söka, samla in och verifiera kunddata, medan automatiserade lösningar kan implementeras till exempel genom APIer, vilket möjliggör en helt automatiserad registrering, signup, applikation eller customer onboarding.

 

Riskhantering och -bedömning

Att utvärdera och hantera risker med penningtvätt är verkligen kärnan i en AML-process, där struktur är mycket viktigt. Väl dokumenterade protokoll, processer och rutiner för riskhantering samt ett ramverk för riskbedömning är inte bara ett lagligt krav utan också en nödvändighet för att minska risken över tid. När du har slutfört det inledande arbetet med att sätta standarder för ditt företag, finns det gott om verktyg som hjälper dig att digitalisera och automatisera de uppgifter som är relaterade till förebyggande av penningtvätt. Vilken du ska välja är dock helt upp till dina behov och önskemål.

På senare tid har utvecklingen av avancerade lösningar för riskhantering och -bedömning utvecklats. Med en kombination av stora mängder data och sofistikerad mönsterigenkänning ges en mer solid grund för beslutsfattande. Så håll koll på marknaden för kommande släpp av fantastiska, riskrelaterade tjänster och produkter!

 

 

 

Bevakning

Kunddata

När relevanta förändringar inträffar i din kunds eller potentiella kunds verksamhet - till exempel en ny styrelseledamot, en ändring av företagets firmatecknare eller en representant som markeras som PEP (politiskt exponerad) - då vill du vara den första som får reda på det. Det är därför bevakningstjänster börjar bli omåttligt populära, eftersom det säkerställer att du alltid har rätt information. Idag finns det flera tjänster som kan tillhandahålla automatiserad bevakning, dock ser det väldigt olika ut i hur de fungerar i praktiken.

De säkraste ur ett GDPR-perspektiv, är de som inte kräver att du delar kundinformation med en tredje part. Läs mer om Roarings bevakningstjänst.

Transaktioner

Follow the money! Bevakning av transaktioner i realtid gör det möjligt för banker och andra finansinstitut att identifiera risker i sina kunders företag, varna eller meddela dig när misstänkta aktiviteter äger rum.

digitize and automate AML process 2

Genom att kombinera denna information med analys av kundernas historiska information och profil (inklusive KYC-rapport) kan dagens mjukvarulösningar för transaktionsövervakning hjälpa företag skapa en "helhetsbild" av kundens profil, risknivåer och förutsagd framtida aktivitet.

Sammanfattning

Undersökningar har visat att företag inom bank, finans och försäkring spenderar stora pengar varje år på förebyggande av penningtvätt. Ökade krav på regelefterlevnad sätter press på alla som är skyldiga att följa reglerna, vilket resulterar i negativa effekter på anskaffning av kunder, kundupplevelse, nöjdhet bland anställda och deras produktivitet.

Genom att automatisera och digitalisera AML-processen, minskar behovet för manuell arbetskraft och bedömning. Samtidigt kan regelefterlevnad säkerställas, affärsresultat förbättras och risker minskas. Områden där digitalisering och automatisering kan implementeras med stor positiv effekt, inkluderar KYC/Kundkännedom, Riskhantering- och bedömning samt bevakning av kunddata och transaktioner.

Alla nyheter

Vill du veta mer?