Guide: Kom igång med customer data management

I den här bloggen ger vi en kort introduktion till termen "customer data management", samt en guide till hur du kommer igång med din hantering av kunddata.

 

Customer data management - vad är det?

Customer data management (CDM) är processen för att strukturera och hantera data kopplat till dina kunder. Det kan inkludera flera underprocesser, som hur data samlas in, organiseras, lagras och delas inom organisationen. Det kan gälla exempelvis data som kontaktinformation, köphistorik, information om ett företags representanter, data kopplat till regelefterlevnad med mera. 

Kunddata av god datakvalitet har enligt studier stor inverkan på prestationen hos en rad olika processer, exempelvis:

  • kundförvärv, kundnöjdhet och retention;
  • kommunikations- och marknadsstrategier;
  • regelefterlevnad/compliance

Guide: Kom igång med customer data lifecycle management

Så här kommer du igång med din process!

 

1. Insamling av kunddata

Inled med att genomföra en granskning av vilket kunddata ni har behov av att samla in utifrån följande perspektiv:

  • Vilka data måste vi enligt lag samla in och hantera?
  • Vilka data behöver vi ur ett risk- och analysperspektiv?
  • Vilka data önskar vi ha ur ett försäljnings- och marknadsföringsperspektiv?
  • Vilka data är inte affärskritiska? Det vill säga, data vi kan klara oss utan.

Dokumentera sedan och skapa en plan för hur, var och när vilken data ska samlas in. 

Information samlas idag vanligtvis in digitalt när en kund genomför ett köp eller registrerar sig för din tjänst eller produkt. Ett smidigt sätt att samla in den data du behöver är genom APIer, där information kan hämtas i bakgrunden samtidigt som kunden registrerar sig. Det kan gälla till exempel adress som hämtas från ett personnummer som kunden anger eller bolagsinformation som hämtas från kundens angivna organisationsnummer.

Läs mer om Roarings API:er här.

 

2. Säkerställ datakvalitet över tid

Många använder sig av regelbundna uppdateringar eller så kallade “tvättar”, ofta med 6 eller 12 månader mellan uppdateringarna. Mycket kan hända på den tiden och tvätten innebär oftast en hel del manuellt arbete som gör hanteringen suboptimal. Här finns idag mer effektiva metoder att tillgå! 

Roaring erbjuder exempelvis en löpande bevakning genom något som heter webhooks. Om förändringar sker i ditt data får du en notifikation och en förfrågan om du vill ta emot mer information om förändringen, vilket ditt system då kan hämta in och automatiskt uppdatera.

Läs mer om bevakning via webhooks.

 

3. Struktur för hantering av offboarding

Strukturera, sätt upp regler enligt lagkrav (GDPR, Penningtvättslagen etc.). Reglerna ska sedan vara tydligt presenterade ut mot kund inklusive hur och när ni gör er av med kunddata och vilket kunddata det gäller. Finns det tydliga tidsstämplar på all data så är det enkelt att avgöra hur gammal information är och det blir enkelt att automatiskt rensa i datamängderna.

De legala grunderna för att samla in data ska även ligga till grund för hur länge informationen finns sparade hos företaget. När det inte längre går hävda ett ändamål till att datat ska finnas kvar så ska det kastas.

Vill du veta mer?