Förenklad kundkännedom: Quesnays resa mot en smidig plattform för compliance

Striktare krav och regelverk kring penningtvätt och finansiering av terrorism har fått mycket utrymme i media på sista tiden. Banker som får sanktionsavgifter, nya branscher som påverkas av penningtvättslagen och grundliga affärsrevisioner från myndigheter är bara några av rubrikerna under den senaste tiden.

Det nya landskapet för regelefterlevnad har lett till en ökning i manuell hantering och arbete - och i förlängningen kostnader - för de företag som är skyldiga att följa bestämmelserna. Under 2017 uppskattades den totala kostnaden för regelefterlevnad av penningtvättslagen till 83,5 miljarder dollar, och detta enbart för finansiella institutioner i en handfull europeiska länder! Än mer intressant, cirka 74% av kostnaderna kunde hänvisas till manuellt arbete.

Norska fintech-företaget Quesnay såg en marknad som behövde en förenklad process, för ett växande antal företag som behövde säkerställa regelefterlevnad.

"Vi kände att företag i reglerade industrier var i stort behov av verktyg som var enkla och användarvänliga när det gällde compliance. Vi bestämde oss för att skapa en sömlös, innovativ lösning som kombinerade minskat manuellt arbete med säkerställd efterlevnad." Säger Philip Røer, medgrundare av Quesnay.

quesnay

"Philip Røer, medgrundare av Quesnay"

I ett spännande partnerskap med Roaring, lanserar nu Quesnay en ny funktion i deras plattform för compliance - Construo. Den nya funktionen ska automatisera delar av kundkännedomsprocessen, för både nya och befintliga kunder.

"Våra lösningar är ett resultat av många år i branschen med fokus på de ständigt förändrade lagkraven. Vi försöker anpassa oss till varje liten förändring för att hålla oss aktuella och relevanta för våra kunder. Med Construo ska vi hjälpa företag att minska manuell hantering genom att automatisera viktiga aspekter av KYC-processen."

Övergången till att automatisera kundkännedom är ett steg mot att erbjuda ett fullständigt KYC-erbjudande inom Construo-plattformen. Målet är att Construo ska bli en smidig, enkel och användarvänlig plattform för att utföra allt relaterat till kundkännedom.

"Bekämpning av finansiell brottslighet är något vi genuint brinner för. Genom digitalisering och automatisering hoppas vi kunna bidra till att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet, samtidigt som man säkerställer compliance."

Bland Quesnays kunder hittas framgångsrika norska bolag som Pareto, Nordic Corporate Bank and Ness, Risan & Partners. Det kreativa fintech-bolaget siktar nu mot expansion till den svenska marknaden. Läs mer om Quesnay här!

quesnay

Regtech/Fintech-företaget Quesnay är en del av norska Laboremus, med inriktning mot regelefterlevnad.

Quesnay tillhandahåller tekniska lösningar för alla reglerade branscher, för att underlätta compliance.