flowchart-icon

Flowcharts

Se hur du kan bygga ditt eget onboardingflöde eller fullmaktsförfarande!

 

skapa konto Vår data

Onboarding B2B

Finanssektorn


Inspirationsflöde

Exemplet beskriver en onboarding inom finansektorn där det är krav enligt penningtvättslagen. Flödet möjliggör en fullt ut automatiserad process som lämpar sig för flera olika typer av flöden, exemplevis:

 • Registrering av ny bankkund
 • Ansökan om företagslån

Onboarding B2C

Finanssektorn


Inspirationsflöde

Exemplet beskriver en onboarding inom finansektorn där det är krav enligt penningtvättslagen. Flödet möjliggör en fullt ut automatiserad process som lämpar sig för flera olika typer av flöden, exemplevis:

 • Registrering av ny bankkund
 • Ansökan om lån
 • Skapa konto

Fullmaktsförfarande B2B

Ej branschspecifikt


Inspirationsflöde

Exemplet beskriver ett fullmaktsförfarande inom B2B. Flödet möjliggör en fullt ut automatiserad process som lämpar sig för flera olika typer av flöden, exemplevis vid:

 • Beställningar och köp
 • Upprättande av avtal
 • Utfärdande av ställningsfullmakter

Det ska vara lätt att bli kund

Med en smidig on-boarding av kunden kan du sälja dina produkter och tjänster till fler kunder. Roaring erbjuder API-tjänster som möjliggör att automatisera även de svåraste kunddataflödena.

På den här sidan ger vi exempel på hur man kan använda våra tjänster för att lösa olika usecases.

Tips på frågor att fundera på för att lyckas med ett bra flöde.

 • Vad är mitt mål?
 • Hur gör jag det superenkelt för användaren att gå igenom flödet?
 • Hur ser det optimala flödet ut för att uppfylla mitt mål?
 • Vilket data kan jag inhämta automatiskt så att användaren slipper fylla i informationen manuellt?
 • Behöver jag säkerställa att det är rätt personer som jag ingår avtal med?
 • Behöver jag hålla de inhämtade kunduppgifterna uppdaterade över tid?
 • Vilka legala krav behöver jag ta hänsyn till?

Med en smidig on-boarding av kunden kan du sälja dina produkter och tjänster till fler kunder.

Roaring erbjuder API-tjänster som möjliggör att automatisera även de svåraste kunddataflödena.

Vill du veta mer?