Resurser

Börja förenkla din process med våra flowcharts och resurser.

Onboarding B2B

Inspirationsflöde

Exemplet beskriver en onboarding inom finansektorn där det är krav enligt penningtvättslagen. Flödet möjliggör en fullt ut automatiserad process som lämpar sig för flera olika typer av flöden, exemplevis:

 • Registrering av ny bankkund
 • Ansökan om företagslån

Inspirationsflöde

Exemplet beskriver en onboarding inom finansektorn där det är krav enligt penningtvättslagen. Flödet möjliggör en fullt ut automatiserad process som lämpar sig för flera olika typer av flöden, exemplevis:

 • Registrering av ny bankkund
 • Ansökan om lån
 • Skapa konto

Fullmaktsförfarande B2B

Inspirationsflöde

Exemplet beskriver ett fullmaktsförfarande inom B2B. Flödet möjliggör en fullt ut automatiserad process som lämpar sig för flera olika typer av flöden, exemplevis vid:

 • Beställningar och köp
 • Upprättande av avtal
 • Utfärdande av ställningsfullmakter

Onboarding B2B

Inspirationsflöde

Finanssektorn


Exemplet beskriver en onboarding inom finansektorn där det är krav enligt penningtvättslagen. Flödet möjliggör en fullt ut automatiserad process som lämpar sig för flera olika typer av flöden, exemplevis:

 • Registrering av ny bankkund
 • Ansökan om företagslån

Onboarding B2C

Inspirationsflöde

Finanssektorn


Exemplet beskriver en onboarding inom finansektorn där det är krav enligt penningtvättslagen. Flödet möjliggör en fullt ut automatiserad process som lämpar sig för flera olika typer av flöden, exemplevis:

 • Registrering av ny bankkund
 • Ansökan om lån
 • Skapa konto


API lista

Nedan är en lista med de APIer som används för att skapa flödet.

1. Person Information
2. Sanctions Lists
3. Politically Exposed Persons (PEP)
4. Monitoring

Fullmaktsförfarande B2B

Inspirationsflöde

Ej branschspecifikt


Exemplet beskriver ett fullmaktsförfarande inom B2B. Flödet möjliggör en fullt ut automatiserad process som lämpar sig för flera olika typer av flöden, exemplevis vid:

 • Beställningar och köp
 • Upprättande av avtal
 • Utfärdande av ställningsfullmakter


API lista
Nedan är en lista med de APIer som används för att skapa flödet.

1. Person information
2 Company Search
3. Company Overview
4. Signatory rights

place content here

Title
Description
Listen

place content here

Title
Description
Listen

place content here

Title
Description
Listen

place content here

Title
Description
Listen

place content here

Title
Description
Listen

place content here

Title
Description
Listen

Onboarding B2C

The Financial Sector


Inspirational Flow

The example describes an onboarding in the financial sector where there are requirements under the Money Laundering Act. The flow enables a fully automated process suitable for several different types of flows, for example;

 • Registration of a new bank customer
 • A loan application
 • Account creation

 


API list

Below is a list of the APIs used to create the flow.

1. Person Information
2. Sanctions Lists
3. Politically Exposed Persons (PEP)
4. Monitoring

State of CDM
Customer data management insights of 2021
LÄS MER

AML Compliance Requirements
Cost breakdown and business effects
LÄS MER

Guide to B2B customer onboarding
How to bring new customers onboard in a digital world
LÄS MER