Nytt Roaring API – Finansiell Information

Vi har släppt ett nytt dataset till vårt api. Company Economy Overview kallar vi det och det ger en överblick över ett företags ekonomiska situation. Perfekt för bl.a. säljare och leverantörer av CRM och företagsdata.

Läs mer