Digitalisering är avgörande för att förhindra penningtvätt

< 1 MIN. READ

Läs vår CEO Påls artikel om penningtvätt och de stora problem många företag har med lagen på LinkedIn! Utdrag ur artikeln:

Snabba, säkra processer för kundkännedom bör vara en självklarhet 2019. Det är orimligt att kontrollerna för KYC (Know Your Customer) ska skötas manuellt och ta dagar eller veckor att genomföra. Problemen detta medför är många:

  • Företagen förlorar pengar både på grund av de manuella resurser som krävs för att göra dessa kontroller men även eftersom kundrelationen inte kan påbörjas innan alla kontroller är genomförda.
  • Kunden känner sig dåligt bemött då de ofta behöver vänta en lång tid på att få svar om de får bli kund till företaget men även eftersom frågorna som ställs ofta är känsliga.
  • KYC-kontrollerna sköts på ett dåligt sätt på grund av ovissheten kring hur och vad som ska kontrolleras. Detta kan leda till att verksamheten utnyttjas till penningtvätt eller finansiering av terrorism utan företagets vetskap.