Digitaliserad kundregistrering

Visste du att fyra av fem kunder besväras vid kundregistreringen? 88% av användarna säger även att de angett felaktig och ofullständig information. Det vill säga, osmidig registrering gör att ni tappar kunder.

Roaring vill lösa problemet genom att digitalisera kundregistreringen, utan väntetid. Alltså ett enkelt sätt att vinna kunder på!

Här kan du läsa hur våra API-tjänster kan förenkla kundregistreringen enormt, både för B2B och B2C:

Digitaliserad kundregistrering