Trendspaning: Digitala & automatiserade fullmaktsförfaranden

Trendspaning: Digitala & automatiserade fullmaktsförfaranden

Roarings Business Development Director Per Martín berättar mer om en uppåtgående trend, där bolag och myndigheter söker sig mot digitala och automatiserade lösningar.

"Tänk dig att du ska genomföra en beställning av telefoner för företagets räkning. Du är fullt godkänd internt att genomföra en sådan affär, men behöver en underskriven fullmakt då du inte är behörig firmatecknare. Helt plötsligt lägger du (eller någon annan) tid på att ordna underskrifter och behörigheter, skicka underskriven blankett på post och invänta svar och bekräftelse från mottagare. Analoga fullmaktsförfaranden kräver idag mycket manuell hantering, än mer i verksamheter och branscher med stora volymer av sådana frågor, vanligast kanske inom bank, finans, försäkring och diverse myndigheter.

Under de senaste månaderna - möjligtvis påskyndat av pandemins utveckling - har en kraftig ökning skett i antalet förfrågningar kring digitala och automatiserade fullmaktsprocesser. Dagens samhällssituation har lett till att projekt inom digital transformation påskyndats, undersökningar visar att  den digitala utvecklingen inom B2B-företag accelererat fem år framåt under pandemins månader. Dessutom har många nya företag skapats, andra företag har gått omkull och vissa företag har genomgått stora förändringar i organisationen. Detta har lett till att kontroll och verifikation av kunddata och behörigheter kommit högt upp i prioriteringslistorna ute hos företag som vill säkra en trygg affär och inte riskera intäktsbortfall eller bedrägerier.

Men vilka möjligheter finns idag tillgängliga?"

"Exempel på flöde för automatiskt och digitalt fullmaktsförfarande"

"Flödet ovan visar ett vanligt exempel på hur våra kunder idag väljer att bygga in fullmaktsförfarande, digitalt och automatiserat, i sitt kundflöde. Det innebär att du kan spara pengar, tid och manuellt arbete, samtidigt som du säkerställer compliance och skapar en god kundkännedom. Med andra ord, fler trygga affärer till en lägre kostnad. Genom inhämtning av data från API:er som integreras in i ert system, kan ni skapa något liknande för er och era kunder.

Det vi sett blir den stora skillnaden för företag som anammar en digitalisering och automatisering av kundprocesser, är en förbättrad kundupplevelse och därmed minskat bortfall och ökad konverteringsgrad. Hör av er så berättar vi gärna mer och visar er vad ni kan göra med ert kundflöde!"

Våra tjänster

Alla nyheter

Nyfiken?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er bli konkurrenskraftiga och compliant med hjälp av data!