Dataskyddsförordningen GDPR: 5 snabba

Dataskyddsförordningen gäller i hela EU, för alla bolag. Trots det är det många som ännu inte efterlever förordningen. Här är fem snabba fakta för bättre koll:

  1. GDPR– General Data Protection Regulation – heter på svenska Dataskyddsförordningen och ersatte Personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018.
  2. Dataskyddsförordningen handlar om hur företag och organisationer ska tillåtas samla in, lagra och hantera data om privatpersoner på ett säkert sätt. Den syftar till att skydda fysiska personer inom EU.
  3. Den största skillnaden mellan PUL och GDPR är att GDPR innebär att företagen inte äger uppgifter om personer, de bara lånar dem. Man ska ha stenkoll på vilken information man sparar och till vilket syfte.
  4. Dataskyddsförordningen i korthet: Samla inte in fler personuppgifter än nödvändigt och spara inte uppgifterna längre än nödvändigt. Personuppgifter ska vara riktiga och uppdaterade. Om personuppgifter är felaktiga ska man radera eller rätta dem utan dröjsmål. Med Roarings tjänster har ni alltid korrekta och uppdaterade personuppgifter.
  5. Om ett bolag inte följer förordningen kan de få betala höga böter. Dessa kan uppgå till 20 miljoner EUR eller 4% av den totala globala årsomsättningen.

Mer information om Dataskyddsförordningen GDPR