Dataanalys åt alla!

< 1 MIN. READ
Få örnkoll på kunderna!

De flesta organisationer sitter på stora mängder data men ofta saknas tiden och kanske kunskapen för att utvinna värde ur den information som finns i data. Modeord som Big Data, Data Mining och Data Engineering gör att dataanalys låter stort, svårt och dyrt. Men så behöver det inte vara!
Våra tjänster ger ert företag, oavsett storlek och mängd av data, möjlighet att genom avancerad statistisk analys få helt nya insikter som underlag för strategiska affärsbeslut. Baserat på era frågeställningar och önskemål väljer vi rätt tekniker ur den statistiska verktygslådan. Kanske önskar ni segmentera era kunder efter köpbeteende? Studera rörelser på företagets websidor? Prognostisera försäljning genom prediktiv analys? Eller önskar ni mäta kundlojalitet och presentera resultaten i realtid i en webbportal?
Vi brinner för att förmedla statistik. Det betyder att vi är duktiga på att presentera resultaten av analyserna på ett pedagogiskt och engagerande sätt – så att ni kan fokusera på att använda insikterna för att skaffa fler och nöjdare kunder.