Vår data

Smartare processer med kvalitetsdata

Fatta bättre beslut, skapa smidiga processer och säkerställ compliance med hjälp av uppdaterad data från kvalitetskällor.

toolbox our data
Bli inspirerad! Se vad våra kunder skapar med hjälp av kvalitetsdata.

Persondata

Information om personer i Sverige, Norge, Damark och Finland. I informationen om varje API kan du se vilka länder API:et är tillgängligt i.

Personuppgifter om alla folkbokförda i Sverige, Norge & Finland.

Verklig Huvudman 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰

Se vilka företag en person är verklig huvudman i.

Kreditbeslut Person 🇸🇪

Automatiserade kreditbeslut om person ska beviljas lån, kredit eller betalning via faktura.

Politiskt Exponerad Person (PEP) 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰 🇫🇮

Tjänsten ger information om en nordisk person är i en politiskt utsatt ställning (PEP).

Folkbokföringsregistret 🇸🇪 🇳🇴 🇫🇮

Information om alla personer som är folkbokförda i Sverige, Norge & Finland.

Styrelseuppdrag 🇸🇪 🇳🇴

Visar alla företag en person har styrelseuppdrag i.

Företagsdata

Information om alla svenska, norska, danska och finska företag. I informationen om varje API kan ni se vilka länder API:et är tillgängligt i.

Aktiefakta 🇸🇪NYHET 

Registret mot penningtvätt innehåller företag som kan drabbas av penningtvätt.

Penningtvättsregistret 🇸🇪NYHET 

Registret mot penningtvätt innehåller företag som kan drabbas av penningtvätt.

Kundkännedomsfrågor 🌎NYHET 

Digital, automatisk process för att lära känna din kund.

Rating Företag 🇸🇪NYHET 

Rating Företag visar ett företags kreditvärdighet.

Ägarstruktur 🇸🇪 🇳🇴NYHET 

Ta reda på vem som äger ett bolag och hur mycket de äger.

Alternativ Verklig Huvudman 🇸🇪🇳🇴NYHET 

Se vilka personer som kontrollerar ett företag om det inte finns en ägare som har mer än 25% ägarskap.

Verksamhetsbeskrivning 🇸🇪

Ger information om vad företaget gör och om företaget har bifirmor samt visar samtliga branscher företaget har registrerat verksamhet i.

Koncernträd 🇸🇪

Koncernträdet visar alla bolag som ingår i en koncern och dess ägarförhållanden.

Verklig Huvudman 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰

Se vilka personer som är verkliga huvudmän i ett företag.

Firmatecknare 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰 🇫🇮

Kontrollera att en person har Firmatecknarrätt i ett företag.

Bolagssök 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰 🇫🇮GRATIS 

Tjänsten Company Search gör det enkelt att hitta företag eller för att skapa urval av företag baserat på olika variabler.

Företagsinformation 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰 🇫🇮

Grundläggande information om bolag, används exempelvis för att verifiera kontakt- och adressuppgifter.

Finansiell Information 🇸🇪NY VERSION! 

Visar ett företags fullständiga bokslut och finansiell historik från de senaste fem åren.

Styrelse 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰 🇫🇮

Innehåller information om företagets befattningshavare såsom styrelse, VD och revisorer.

Kreditbeslut Företag 🇸🇪

Automatiserade kreditbeslut om företaget ska beviljas lån, kredit eller faktura.

Arbetsställen 🇸🇪

Information om ett företags alla geografiska arbetsplatser, d.v.s. arbetsställen.

Övrig information

Fristående informationstjänster.

Sanktionslistor 🌎

Tjänsten ger information om en person eller organisation är upptagen i EU:s, FN:s eller OFAC:s sanktionslistor. Används när du ska inleda en affärsrelation och omfattas av penningtvättslagen.

Nyfiken på vad som är på gång?

Vi ökar kontinuerligt antalet datakällor. Vänligen kontakta oss för att veta vad vi arbetar med just nu!