Personinformation

Personuppgifter om alla folkbokförda i Sverige & Norge.

PEP

Politiskt Exponerade Personer ”PEP”NYHET 

Tjänsten ger information om en nordisk person är i en politiskt utsatt ställning (PEP).

Population Register

Folkbokföringsuppgifter

Aktuella uppgifter om alla folkbokförda personer i Sverige & Norge.

Företagsinformation

Information om alla Svenska & Norska företag.

Beneficial Owner

Verklig HuvudmanNYHET 

Tjänsten Verklig Huvudman (Beneficial Owner) innehåller information om verklig huvudman och gör det möjligt att verifiera ett företags verkliga huvudman eller huvudmän.

Firmatecknare

Vi erbjuder 3 olika tjänster för att kontrollera vilka personer och konstellationer som får teckna för en firma.

BolagssökGRATIS 

Tjänsten Company Search gör det enkelt att hitta företag eller för att skapa urval av företag baserat på olika variabler.

Företagsinformation

Grundläggande information om bolag, används exempelvis för att verifiera kontakt- och adressuppgifter.

Financial Information

Finansiell Information

Innehåller bokslutsinformation och ekonomiska nyckeltal så att du får en god bild över bolagets ekonomiska ställning.

Styrelseengagemang

Innehåller information om vilka styrelseengagemang en viss person har. Visar vilka bolag en person är knuten till.

Styrelse

Innehåller information om företagets befattningshavare såsom styrelse, VD och revisorer.

Credit Decision

Kreditbeslut Företag

Tjänsten används för att få automatiserade kreditbeslut om företaget ska beviljas lån, kredit eller faktura.

Company Establishments

Arbetsställen

Arbetsställen är ett företags alla geografiska arbetsplatser. Använd detta API när du vill kontrollera leveransadresser.

Övrig information

Fristående informationstjänster.

Sanctions Lists API

SanktionslistorNYHET 

Tjänsten ger information om en person eller organisation är upptagen i EUs och/eller FNs sanktionslistor. Används när du ska inleda en affärsrelation och omfattas av Penningtvättslagen.

Saknar du något viktigt data?

Vi ökar kontinuerligt vårt utbud av källor, kontakta oss för att veta vad som är på gång.