Vår data

Kvalitativ data på ett kundvänligt sätt!

skapa konto   kontakta oss

Persondata

Information om personer i Sverige, Norge, Damark och Finland. I informationen om varje API kan du se vilka länder API:et är tillgängligt i.

Personuppgifter om alla folkbokförda i Sverige, Norge & Finland.

Ikon för Verklig Huvudman

Verklig Huvudman 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰

Se vilka företag en person är verklig huvudman i.

kreditbeslut person

Kreditbeslut Person 🇸🇪

Automatiserade kreditbeslut om person ska beviljas lån, kredit eller betalning via faktura.

PEP

Politiskt Exponerad Person (PEP) 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰 🇫🇮

Tjänsten ger information om en nordisk person är i en politiskt utsatt ställning (PEP).

Folkbokföringsregistret

Folkbokföringsregistret 🇸🇪 🇳🇴 🇫🇮

Information om alla personer som är folkbokförda i Sverige, Norge & Finland.

Styrelseuppdrag

Styrelseuppdrag 🇸🇪 🇳🇴

Visar alla företag en person har styrelseuppdrag i.

Företagsdata

Information om alla svenska, norska, danska och finska företag. I informationen om varje API kan ni se vilka länder API:et är tillgängligt i.

Penningtvättsregistret 🇸🇪NYHET 

Registret mot penningtvätt innehåller företag som kan drabbas av penningtvätt.

kundkännedom kyc

Kundkännedomsfrågor 🌎NYHET 

Digital, automatisk process för att lära känna din kund.

Rating företag

Rating Företag 🇸🇪NYHET 

Rating Företag visar ett företags kreditvärdighet.

Ägarinformation företag

Ägarstruktur 🇸🇪 🇳🇴NYHET 

Ta reda på vem som äger ett bolag och hur mycket de äger.

Alternativ Verklig Huvudman

Alternativ Verklig Huvudman 🇸🇪🇳🇴NYHET 

Se vilka personer som kontrollerar ett företag om det inte finns en ägare som har mer än 25% ägarskap.

Verksamhetsbeskrivning 3

Verksamhetsbeskrivning 🇸🇪

Ger information om vad företaget gör och om företaget har bifirmor samt visar samtliga branscher företaget har registrerat verksamhet i.

koncernträd

Koncernträd 🇸🇪

Koncernträdet visar alla bolag som ingår i en koncern och dess ägarförhållanden.

Verklig huvudman

Verklig Huvudman 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰

Se vilka personer som är verkliga huvudmän i ett företag.

firmatecknare 2

Firmatecknare 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰

Kontrollera att en person har Firmatecknarrätt i ett företag.

bolagssök

Bolagssök 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰 🇫🇮GRATIS 

Tjänsten Company Search gör det enkelt att hitta företag eller för att skapa urval av företag baserat på olika variabler.

företagsinformation

Företagsinformation 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰 🇫🇮

Grundläggande information om bolag, används exempelvis för att verifiera kontakt- och adressuppgifter.

Finansiell information

Finansiell Information 🇸🇪NY VERSION! 

Visar ett företags fullständiga bokslut och finansiell historik från de senaste fem åren.

styrelse

Styrelse 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰 🇫🇮

Innehåller information om företagets befattningshavare såsom styrelse, VD och revisorer.

Ikon för Kreditbeslut företag

Kreditbeslut Företag 🇸🇪

Automatiserade kreditbeslut om företaget ska beviljas lån, kredit eller faktura.

arbetsställen

Arbetsställen 🇸🇪

Information om ett företags alla geografiska arbetsplatser, d.v.s. arbetsställen.

Övrig information

Fristående informationstjänster.

Sanktionslistor

Sanktionslistor 🌎

Tjänsten ger information om en person eller organisation är upptagen i EU:s, FN:s eller OFAC:s sanktionslistor. Används när du ska inleda en affärsrelation och omfattas av penningtvättslagen.

Saknar du något viktigt data?

Vi ökar kontinuerligt vårt utbud av källor, kontakta oss för att veta vad som är på gång. 

kontakta oss   Räkna ut ditt pris