Företagsdata

Information om alla svenska, norska, danska och finska företag. I informationen om varje API kan ni se vilka länder API:et är tillgängligt i.

Company Information via web and API
aktiefakta

AktiefaktaNYHET 

Detaljerad information om ett företags aktier

PenningtvättsregistretNYHET 

Registret mot penningtvätt innehåller företag som kan drabbas av penningtvätt.

Rating Företag

Rating Företag visar ett företags kreditvärdighet.

ÄgarstrukturNYHET 

Ta reda på vem som äger ett bolag och hur mycket de äger.

Alternativ Verklig HuvudmanNYHET 

Se vilka personer som kontrollerar ett företag om det inte finns en ägare som har mer än 25% ägarskap.

Verksamhetsbeskrivning

Ger information om vad företaget gör och om företaget har bifirmor samt visar samtliga branscher företaget har registrerat verksamhet i.

Koncernträd

Koncernträdet visar alla bolag som ingår i en koncern och dess ägarförhållanden.

Verklig Huvudman

Se vilka personer som är verkliga huvudmän i ett företag.

Firmatecknare

Kontrollera att en person har Firmatecknarrätt i ett företag.

BolagssökGRATIS 

Tjänsten Company Search gör det enkelt att hitta företag eller för att skapa urval av företag baserat på olika variabler.

företagsinformation

Företagsinformation

Grundläggande information om bolag, används exempelvis för att verifiera kontakt- och adressuppgifter.

finansiell information

Finansiell InformationNY VERSION! 

Visar ett företags fullständiga bokslut och finansiell historik från de senaste fem åren.

Styrelse

Innehåller information om företagets befattningshavare såsom styrelse, VD och revisorer.

Kreditbeslut Företag

Automatiserade kreditbeslut om företaget ska beviljas lån, kredit eller faktura.

Arbetsställen

Information om ett företags alla geografiska arbetsplatser, d.v.s. arbetsställen.

Persondata

Information om personer i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I informationen om varje API kan du se vilka länder API:et är tillgängligt i.

Roaring API - Person Information

Verklig Huvudman

Se vilka företag en person är verklig huvudman i.

Kreditbeslut Person

Automatiserade kreditbeslut om person ska beviljas lån, kredit eller betalning via faktura.

PEP person

Politiskt Exponerad Person (PEP)

Tjänsten ger information om en nordisk person är i en politiskt utsatt ställning (PEP).

Folkbokföringsregistret

Information om alla personer som är folkbokförda i Sverige, Norge, Danmark & Finland.

Styrelseuppdrag

Visar alla företag en person har styrelseuppdrag i.

Övrig information

Fristående informationstjänster.

Kundkännedomsfrågor

Digital, automatisk process för att lära känna din kund.

sanktionslistor

Sanktionslistor

Tjänsten ger information om en person eller organisation är upptagen i EU:s, FN:s eller OFAC:s sanktionslistor. Används när du ska inleda en affärsrelation och omfattas av penningtvättslagen.

 

Nyfiken på vad som är på gång?

Vi utökar kontinuerligt vårt utbud av data. Vänligen kontakta oss för att veta vad vi arbetar med just nu!