customer data lifecycle management

Guide: Kom igång med customer data management

I den här bloggen ger vi en kort introduktion till termen “customer data management”, samt en guide till hur du kommer igång med din hantering av kunddata.   Customer data […]

automatiserad datainsamling

Blogg: 3 fördelar med automatiserad datainsamling

Automatiserad datainsamling Inför att en ny affärsrelation ska inledas, vare sig det gäller partners, kunder eller leverantörer, behövs korrekt och aktuell data samlas in och verifieras. Att automatiskt samla in […]

Kycio tar kunddata i realtid till Salesforce-användare

Ett förändrat landskap för kundkännedom För verksamheter som faller in under kravet för Penningtvättslagen, har de senaste åren inneburit markanta förändringar. Ökat fokus från myndigheter på tillsyn och granskning i […]