Blogg: Krav på compliance och dess påverkan på den digitala affären

Inledning

Know-your-customer (KYC) och customer onboarding-processer orsakar en hel del huvudbry för banker, försäkringsbolag och andra verksamheter som påverkas av penningtvättslagen (AML). Medan finansinspektionen och finanspolisen kräver att påverkade verksamheters processer uppfyller löpande krav på efterlevnad, sliter många företag med att kombinera efterlevnad och en god kundupplevelse vid onboarding.

 

Krav på compliance har förändrat spelplanen

När kraven för kundkännedom skärptes i samband med signifikanta uppdateringar av penningtvättslagen bland annat år 2009, 2017 och 2019, ändrades spelplanen för alla verksamheter som faller under kraven på compliance. Dessutom har ett flertal mindre uppdateringar skett, vilket innebär att kraven för efterlevnad av penningtvättslagen nu går att applicera på allt från fastighetsmäklare och bilförsäljare till revisorer och försäkringsbolag.

Efterlevnad har än så länge inneburit stora förändringar för de påverkade branscherna och organisationerna, med en stor del manuella processer och hantering. Det har i sin tur inte bara lett till ökade kostnader (med utökade AML-avdelningar på ex. banker, konsultarvoden för jurister etc.) utan också ofta en komplex customer onboarding-upplevelse som är tidskrävande, med stor risk för misstag och ökat bortfall av kunder. Brister i efterlevnad genom den manuella hanteringens risker för misstag kan i sin tur resultera i böter, något som svider hårt för små såväl som stora företag.

Kostnader AML

"Breakdown: kostnader AML (The true cost of AML compliance Europe – 2017)"

 

Onboarding på fel sätt driver bort kunderna

God datakvalitet är avgörande för att skapa affärsnytta. Idag uppskattas cirka 35-40% av kunduppgifterna i svenska företags register vara felaktiga. Dessutom sker det ändringar av relevant information i cirka 20-25% av en kunddatabas, vilket innebär att träffsäkerheten av kampanjer, utskick, riktade budskap och kundbearbetning minskar i samma utsträckning. Dessutom innebär det stora risker gällande både compliance och kundens betalningsmöjligheter. Därmed kan affären påverkas från olika håll, och god datakvalitet blir en nyckelfaktor i att säkerställa affären på kort och lång sikt.

Anpassning till kraven på compliance har för många lett till en försämrad customer onboarding-process, med långa svarstider och krångliga steg för kunden att ta sig igenom. Undersökningar visar att nyckelvariabler som kundlojalitet, upplevelse, hänvisningar och lönsamhet direkt påverkas av customer onboarding-processen. Med andra ord blir onboarding-upplevelsen en avgörande affärsvariabel i anskaffandet av nya kunder, men även tillfredsställandet av befintliga, något som gör compliance ännu dyrare i slutändan för många bolag idag.

 

"Genom att minska manuell hantering undviks en stor fallgrop i onboarding-processen"

 

Är digitalisering och automatisering vägen att gå?

Genom att minska manuell hantering undviks en stor fallgrop i onboarding-processen. Därmed är digitalisering och automatisering viktiga nycklar i att skapa onboarding-flöden som minskar bortfall, förbättrar kundupplevelsen och ökar konverteringsgraden. Med andra ord kan både kostnader minskas, affärsvärden stärkas och compliance säkerställas med hjälp av digitaliserade och automatiserade flöden för customer onboarding.

 

"Exempel på hur Roarings API:er hjälper kunder att skapa ett automatiserat onboarding-flöde med AML compliance"

 

Här kan du läsa exempel och best practises för hur några vanliga kundprocesser kan lösas med våra tjänster!

[emaillocker id="29654"]

 

[/emaillocker]