Blogg: Hur digital är er organisation?

Nivåer av digitalisering

Nivåer av digitalisering kan även benämnas digital mognad. På en grundläggande, ytlig nivå, kan digital mognad ses som en organisations förmåga att anpassa sig till, eller skapa, digital utveckling som sker i samhället, företagets bransch eller sektor. Ett företag som anses vara digitalt moget, lär sig hur man reagerar på lämpligt sätt i en framväxande digital konkurrensmiljö, oavsett om företaget leder förändringen själv eller inte.

Exempel på företag som lyckats anpassa eller leda förändringar inom den digitala sfären i sin bransch, inkluderar giganter som Nike, Ikea och Disney för att nämna några.

Nike Case

Nike har under de sista åren stått för många fantastiska digitala projekt, vilket visar deras höga nivå av digitalisering och digital mognad. Bland annat har de skapat en mobilapplikation som hjälper till att välja den bästa typen av sko baserat på en "fotscan". Genom att skanna fötterna skapar applikationen en karta över dem baserat på 13 olika datapunkter och hjälper användaren välja rätt sko. Data som samlas in från skanningar används också för att skapa bättre skor framöver, vilket gör det till en "win-win" för Nike och deras kunder.

Ytterligare ett viktigt projekt för företaget har varit NIKE+, ett lojalitetsprogram som belönar de medlemmar som är mest hängivna varumärket. NIKE+ använder data för att skräddarsy en väldigt personlig upplevelse och skapa starka relationer med sina medlemmar. Även NIKE SNKRS applikationen har varit framgångsrik, med storytelling som huvudverktyg för att skapa engagemang och öka försäljning.

Kanske mest imponerande är dock företagets förmåga att använda sin digitala approach till att modernisera ett flertal interna processer. Det mest lysande exemplet enligt oss är digitaliseringen av över 6,000 material för skoproduktion, vilket har lett till att företagets designteam kan arbeta snabbare och mer effektivt. Det har gett Nike en möjlighet till snabb produktutveckling och lansering utifrån behoven på marknaden.

Medan ett stort antal krafter på marknaden driver på behovet för digital utveckling hos företagen, är det många som precis påbörjat komplexa resor mot digital transformation. Resor som kan komma att omdefiniera hur företagen arbetar i grunden och täcker alla dess aspekter.

Nikes case är gott bevis på vikten av att uppnå en hög nivå av digital mognad i alla dess områden. Deloitte presenterade 2018 en mycket bra sammanställning, där fem dimensioner av digital mognad kunde urskiljas: Kund, Strategi, Teknologi, Processer samt Organisation & Kultur. Som bilden nedan visar, delas dessa dimensioner in i sub-dimensioner, vilket ger en mer holistisk vy när det kommer till bedömning av digital mognad.

Digital Maturity 1

Källa: Deloitte, Digital Maturity Model - February 2018

Transformation vs. Mognad

Medan digital transformation primärt är reaktivt, fokuserar digital mognad på företagens förmåga att agera proaktivt. Ett företag som är på väg mot digital mognad når dit genom att vara fullständigt kundfokuserade, kulturellt medvetna och villiga att förändras, skapar rätt förutsättningar och förser organisationen med rätt verktyg för kontinuerlig digital innovation, samt implementerar en värderingsbaserad modell för rekrytering.

Genom att förbättra företagets grad av digital mognad, ges förutsättningarna och grunden att stå på för att påbörja er digitala transformation.

"Digital transformation handlar inte bara om att implementera mer och bättre teknik. Det handlar om att anpassa en organisations kultur, människor, strukturer och uppgifter."

Var befinner ni er?

Innan ni dyker ner i ert nästa digitala projekt - med högt flygande målsättningar att förändra er organisation, kultur eller era processer - Ta en stund och fundera på var ni befinner er och utvärdera. Modellen ovan från Deloitte kan användas i varje fas av digital transformation för att identifiera luckor, etablera fokusområden eller ta fram var ni ska börja er resa.

För att göra detta så enkelt och överskådligt som möjligt tog vi fram exemplet nedan, där ni kan placera er organisation i ett något större sammanhang. Behöver ni hjälp att komma vidare? Hör av er så berättar vi gärna mer!

Digital Maturity 2

Källa: Roaring, Digital Maturity, 2021

Alla nyheter

Vill du veta mer?