Blogg: Fintech-bolagens samhällsekonomiska påverkan

Effekten av fintech

Fintech-företag är kraft av innovation och digital kundupplevelse. Vi har därför listat några av anledningarna till att de spelar en viktig roll i samhällets ekonomiska funktioner.

 

Finansiell inkludering

Tillgängligheten hos fintech-tjänster gör det möjligt för människor att använda teknik för att hantera sina medel, oavsett inkomst eller ekonomiska förhållanden. Därför har fintech-lösningar en otrolig potential att föra samman människor, minska ekonomiska ojämlikheter och ta bort finansiella gränser över hela världen.

Stärker entreprenörer och småföretag

Lika villkor skapar en sund marknad. Tidigare hade stora företag överhanden när det gällde att kunna använda de senaste tekniska och finansiella verktygen. Men så är inte fallet längre.

Med innovativa fintech-lösningar som är ekonomiskt tillgängliga för alla, kan entreprenörer och småföretag använda några av de verktyg som de stora aktörerna använder, oavsett om det handlar om betalningar via Stripe, e-signering via Scrive eller kunddatahantering med hjälp av Roaring (hint, hint, wink, wink).

 

Finanshantering - förenklat!

Investera, spara, betala och jämföra! Med dagens fintech-lösningar har ekonomisk förvaltning verkligen förenklats.

Företag som Fundler, Opti, Robinhood, Bopti, Chime, Pensure, Klarna, PriceRunner och många fler hjälper till att skapa en värld av utbildade människor som fattar smartare ekonomiska beslut. Detta i sin tur kommer att bidra till att minska den personliga skulden för många människor och skapa en sundare ekonomisk situation för de själva och deras familjer. Med andra ord, en bättre värld för många!

Alla nyheter

Vill du veta mer om Roaring?