Blogg: 5 sätt som digitalisering kan underlätta AML-arbete på

Under de senaste åren har flera organisationer fått rekordhöga böter eller sanktioner, pga otillräckligt arbete med anti-penningtvätt (AML). Hårdare granskning från myndigheter har skakat om status quo, vilket lett till att i princip alla banker anger att förbättring av processer Kundkännedom (KYC) och anti-penningtvätt kommer att prioriteras de kommande åren. Vi har listat fem användningsområden där digitala lösningar kan nyttjas för att säkerställa en mer compliant och säker KYC- och AML-process.

 

1. Dokument & Signering

För att utöka den digitala datapoolen bör pappersdokument digitaliseras, vilket gör arkivering, historiska data och allmän efterlevnad snabbare och mer tillgängligt. Digitaliserade dokument möjliggör också e-signering, vilket är ett utmärkt sätt att skapa en snabbare och smidigare affärsprocess och/eller onboarding av nya kunder/avtal, såväl som att du kan kontrollera att motparten faktiskt har rätt att teckna för sitt företag.

Kortfattat om KYC & Anti-penningtvätt

En KYC-process (know your customer/kundkännedom) finns på plats för att verifiera potentiella kunders identitetsstatus i syfte att förhindra brott (t.ex. penningtvätt eller finansiering av terrorism). Det kan bland annat omfatta kontroll av personuppgifter och relationer, finansiell information, företagshistorik och genomförande av kreditkontroller.

Arbete med anti-penningtvätt innehåller förfaranden och praxis för att förhindra och stoppa tvätt av pengar genom kriminell verksamhet. Detta kan inkludera en kundkännedomsprocess, upprättande av rutiner, riskklassificeringar och bedömningar bland annat.

2. Data - hämtning & verifiering

Att ställa viktiga kundkännedomsfrågor till en representant för ett företag, är inte längre tillräckligt pålitligt. Därför måste data samlas in och verifieras från mer tillförlitliga källor, såsom myndigheter eller andra dataleverantörer. Idag finns det digitala verktyg som hjälper dig att samla in och verifiera grundläggande företagsinformation, information om exempelvis verkliga huvudmän, styrelsemedlemmar (samt deras relationer och andra uppdrag) etc., ägarstruktur och mycket mer. Om du vill ta det ett steg längre kan du automatisera denna process också, vilket gör den smidig och kostnadseffektiv.

 

3. Bevakning

Gör du dina AML- eller kundkännedomskontroller tillräckligt regelbundet? Tänk om du skulle kunna gör dem en inledande gång och sedan få uppdateringar när något du tittat på ändras? Det kan du! Digitala lösningar idag ger denna möjlighet och utgör en stor del av automatiserat arbete med efterlevnad. Förändringar i företagets ägarstruktur eller styrelseledamöter, en representant som hamnar på en sanktionslista eller betraktas som politiskt exponerad, eller bolagsengagemang hos en representants relation är bara några exempel på vad du kan övervaka idag.

4. Risk & Bedrägeri

AI, automatisering, mönsterigenkänning och riskklassificering är alla delar av en mycket spännande framtid när det gäller AML och KYC-praxis. Nya tjänster dyker upp där avancerade mönster kan kännas igen i företag och flagga eller varna för potentiella risker för penningtvätt och/eller bedrägeri. Dessa lösningar kan identifiera och klassificera risker med hjälp av stora datamängder data och sofistikerade algoritmer.

 

5. Onboarding av kunder

En viktig del av AML-processen är att noggrant välja sina partners och kunder. Baserat på era egna riskberäkningar, klassificeringar och standarder bör ni avfärda alla som utgör en betydande risk för företaget. Därför bör din onboarding-process vara så digital och automatiserad som möjligt, särskilt när det gäller compliance-aspekter. Detta minskar inte bara risker och manuellt arbete utan förbättrar även kundupplevelsen.

 

 

 

 

Aktuellt