Blogg: 3 fördelar med automatiserad datainsamling

Automatiserad datainsamling

Inför att en ny affärsrelation ska inledas, vare sig det gäller partners, kunder eller leverantörer, behövs korrekt och aktuell data samlas in och verifieras.

Att automatiskt samla in och fylla i information är ett utmärkt sätt att säkerställa regelefterlevnad och samla in de data du behöver, utan att förstöra upplevelsen, till exempel i en digital customer onboarding-process.

 

 

Hur fungerar det?

API:er

API-tjänster, såsom Roarings, kan hjälpa till att kommunicera, samla in och presentera data mellan olika källor och system. Det innebär att du kan ha uppdaterad data samlad och verifierad i realtid, medan din kund går igenom processen. Ett exempel kan vara ett företag som försöker köpa nya telefoner digitalt. När du anger företagets organisationsnummer kan uppgifter som adress, högsta chef, företagsstatus, finansiell information, kreditbetyg och mer samlas in och kontrolleras i bakgrunden. Dessutom kan företagets firmatecknare kontrolleras för att säkerställa att den person som försöker köpa telefonerna har rätt att göra det.

 

Bevakning

För att hålla reda på eventuella förändringar i dina data om kunder, leverantörer eller partners, kan du använda webhook-lösningar som tillhandahåller bevakning över tid. Med Roarings tjänster, som ett exempel, får du en notifikation när förändringar sker och kan då uppdatera den data om du så önskar.

Vanliga användningsområden

Automatiserad datainsamling kan användas på många olika sätt och till många syften. Det är dock hos de kundrelaterade processerna som de tenderar att ha störst påverkan. Exempel på processer där kunddata är avgörande är KYC (know your customer), AML (penningtvätt), customer onboarding, medlemsregistrering, uppdatering av kundregister och så vidare.

Som ett exempel har många av våra kunder automatiserat sin insamling av data via våra API-tjänster. Processer där data används, inkluderar screenings mot PEP- och sanktionslistor, adresser för att erbjuda lämpliga leveransalternativ i B2B och B2C e-handel, och AML-processer i banker och andra finansiella institutioner.

automatiserad datainsamling

“Med Roarings API:er för företagsinformation har vi automatiserat vår process för låneansökan, vilket sparar oss cirka 650 timmar manuellt compliance-arbete om året, förbättrar kundupplevelsen och ökar konverteringen.”

Emilia Åker Corpia
Emilia Åker Head of Operations | Corpia

Fördelar

Vi vet. Den här listan hade kunnat vara längre! Dessa tre fördelar är dock vanliga när det gäller automatisering av datainsamling, särskilt i customer onboarding och KYC-processer.

  • Förbättrad kundupplevelse med mindre friktion, därav ökad prestanda av processen och förbättrad kundlojalitet.
  • Minskat manuellt arbete = Minskade kostnader. En genomsnittlig process med automatisk datainsamling kostar 30% mindre än en manuell motsvarighet.
  • En genomsnittlig process med automatiserad datainsamling är 30% snabbare än en manuell motsvarighet. Eftersom hastighet är avgörande för att undvika bortfall i customer onboarding, stärker detta fördel 1 ytterligare!

Nyfiken på att veta mer?