Bli notifierad när det sker förändringar i ert kundregister!

< 1 MIN. READ

Nu kan du hålla dina kund- eller medlemsregister automatiskt uppdaterade dagligen! Med Roaring Webhooks blir du notifierad varje gång det sker en förändring i den data du har valt att bevaka.

Det är snabbt att komma igång tack vare enkel integration och ni väljer vad ni vill bevaka och om ni vill ta del av uppdateringar. Det smidigaste och säkraste sättet att övervaka och hålla er kunddata uppdaterad, så ni alltid använder korrekt information!

Klicka här för att läsa mer!