API – Vad, Hur & Varför?

Application Programming Interface

Har du hört någon prata om APIer och undrat vad det är? De senaste åren har användningen av APIer i digitala lösningar, produkter, tjänster och applikationer exploderat. Hos techjättar som Google, Facebook, Stripe, Ebay, Salesforce med flera, så har APIer skapat nya intäktsströmmar och affärsområden. API är en förkortning för “application programming interface" och är, enkelt förklarat, kod som hjälper två heterogena mjukvaror att kommunicera med varandra.

API: er fungerar som översättare mellan två parter och skickar förfrågningar och svar fram och tillbaka samtidigt som de endast visar den kod som krävs för att slutföra transaktionen. Det ger ett säkert och standardiserat sätt för applikationer att arbeta med varandra och leverera den information eller funktionalitet som begärs utan användarinblandning.

Detta är perfekt för slutanvändare, då APIerna gör allt tungt arbete i bakgrunden, utan att påverka kundupplevelsen negativt.

 

Servitören

Ett API jämförs ofta med en servitör på en restaurang, som kommunicerar och levererar ordrar mellan gästen och köket. Gästen (Användaren) beställer sin mat och servitören (APIet) går till köket och lämnar in beställningen i köket (Backend). När maten är tillagad och presenterad snyggt på en tallrik, tar servitören maten från köket till gästen. Enkelt beskrivet så arbetar ett API på samma sätt som servitören.

 

api servitör

Case - Google

Om du någon gång varit vilse, så har du sannolikt använt Google Maps för att hitta rätt. Likväl som att du säkert fått erbjudande att logga in via Google när du registrerat dig för en ny tjänst online. Eller så har du sökt via ett sökfält på en hemsida någon gång kanske. Vid alla dessa tillfällen har du i så fall använt ett API från Google. Sökjätten har via sina APIer (nu fler än 100 st!) fått en fin tillströmning av intäkter under de senaste åren.

Ett exempel på kunder är Uber, som använt Google Maps API för att bygga sin smidiga applikation för att hitta en taxiresa på nolltid.

Varför APIer?

Det finns många fördelar med att både konsumera och tillhandahålla ett API. Den främsta anledningen? Genom att ansluta din applikation till resten av programvaruvärlden öppnar du upp nya möjligheter för organisationer, från nystartade företag till myndigheter, att skapa fantastiska saker! Några av de vanligaste fördelarna inkluderar;

  • En förbättrad digital kundupplevelse, då APIerna kan göra mer arbete bakom kulisserna.
  • Ökad innovation, en effektiv utvecklingsprocess och kortare tid att få ut produkter och tjänster på marknaden tack vare återanvändning av, samt öppenhet hos APIer.
  • Effektivitet genom automatisering av "manuellt tunga "processer.

Allt detta leder till en organisation som är konkurrenskraftig, snabbrörlig och effektiv i tid, pengar och prioriteringar.

Case - Expedia

Expedia.com är en hemsida för bokning av resor, som söker och jämför olika resealternativ. Med Expedias APIer kan utvecklare integrera avancerad funktionalitet i sina egna applikationer, vilket möjliggör för användaren att enkelt se och få tillgång till viktig information som tillgänglighet på flyg och hotell, priser, begränsningar, bokningsnotifieringar- och bekräftelser från en tredjeparts-app.

Bland APIerna finns Booking Notification API, som tillåter mottagande av bokningar i realtid och Product API, där du kan läsa, skapa och redigera rumstyper och prislistor utan inblandning från en fysisk kontaktperson hos Expedia.

expedia api

REST vs SOAP

I API-världen pratas det främst om två former av APIer - REST (Representational State Transfer) och SOAP (Simple Object Access Protocol) - som ofta jämförs mot varandra. REST anses i allmänhet vara ett bättre alternativ till SOAP eftersom det kräver att man skriver mindre kod för att slutföra uppgifter och följer en mindre styv struktur och logik än SOAP, vilket ger det en stor flexibilitet i jämförelse. Data är inte knutet till resurser eller metoder, så REST kan hantera flera typer av anrop, returnera olika dataformat och till och med ändras strukturellt med korrekt implementering av hypermedia. Denna flexibilitet gör det möjligt för utvecklare att bygga ett API som möter behoven hos olika kunder och leverantörer.

REST är inte heller begränsat till XML som format, vilket SOAP är. REST kan istället använda sig av XML, JSON eller andra format beroende på behov. Och till skillnad från RPC (Remote Procedure Call), den tidigare och simplaste formen av API, så behöver inte användaren kunna specifika namn eller ordning på parametrar eller procedurer. Därför anses REST vara den mest moderna och utvecklarvänliga formen av API för tillfället.

Alla nyheter

Vill du veta mer?