Nytt Roaring API – Finansiell Information

Vi har släppt ett nytt dataset till vårt api. Company Economy Overview kallar vi det och det ger en överblick över ett företags ekonomiska situation. Perfekt för bl.a. säljare och leverantörer av CRM och företagsdata. Läs mer

Customer registration

Klart vi skall ha kundregistrering!

Kundregistrering har fördelar både för kund och handlare men uppfattas ibland som ett hinder eller något jobbigt av kunden, något oförtjänt tycker vi. Korrekt utformad borde kundregistreringen vara given. Ett väl utformat kundregistreringsflöde kan minska övergivna registreringsformulär och kundkorgar och istället motivera kunder att registrera sig. Nyckeln är att presentera registreringsförfarandet på ett sätt som […]

Följ GDDPR reglerna

GDPR – de 6 grundprinciperna gällande sekretess.

Införandet av GDPR är precis runt hörnet. Den 28:e maj träder direktiven i kraft och de gäller för alla bolag som gör affärer med EU medborgare, oavsett om bolaget ingår i EU eller ej. Här är en sammanställning över de sex sekretess-principerna som ingår i GDPR. GDPR är framtaget för att värna om EU-medborgares personuppgifter […]

Get accurate customer data

Korrekta personuppgifter blir än viktigare när GDPR träder i kraft.

I maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träda i kraft och den kommer gälla för alla företag som behandlar kunduppgifter på medborgare i EU. Den nya förordningen som antagits av Europaparlamentet kommer ersätta det vi idag känner till som PUL (personuppgiftslagen) och innebär i korthet att det blir nya regler som gäller för inhämtning […]