Följ GDDPR reglerna

GDPR – de 6 grundprinciperna gällande sekretess.

Införandet av GDPR är precis runt hörnet. Den 28:e maj träder direktiven i kraft och de gäller för alla bolag som gör affärer med EU medborgare, oavsett om bolaget ingår i EU eller ej. Här är en sammanställning över de sex sekretess-principerna som ingår i GDPR. GDPR är framtaget för att värna om EU-medborgares personuppgifter […]

Get accurate customer data

Korrekta personuppgifter blir än viktigare när GDPR träder i kraft.

I maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träda i kraft och den kommer gälla för alla företag som behandlar kunduppgifter på medborgare i EU. Den nya förordningen som antagits av Europaparlamentet kommer ersätta det vi idag känner till som PUL (personuppgiftslagen) och innebär i korthet att det blir nya regler som gäller för inhämtning […]