43 dagar kvar – är ni redo?

< 1 MIN. READ

Givetvis är det införandet av GDPR som åsyftas i rubriken. Har ni alla processer på plats, är ni tillräckligt pålästa, kort och gott, är ni förberedda för GDPR? Enligt en studie genomförd av W8 Data är sannolikheten relativt stor att ni inte är det. Studien slår fast att Svenska företag är bland de sämst förberedda, 71% av företagen svarar att de känner sig helt oförberedda inför GDPR. En annan studie, genomförd av Senzing, visar på att ca 60% av Europas företag inte är förberedda och ca 25% av de företagen riskerar böter.
Böterna för att bryta mot GDPR-förordningen kan i många fall ödelägga hela företag, även stora sådana. Det är viktigt att förstå de risker man utsätter sig för om man bryter mot förordningen och här är det särskilt de mindre företagen som brister. Böter på upp till 20 miljoner Euro eller 4% av omsättningen kan få vilket företag som helst på fall eller gör åtminstone ett avsevärt avtryck på organisationen.
Roaring kan hjälpa er att följa GDPR genom att få ordning på person och företagsdata. Kontakta oss på annat sätt för att se hur vi kan hjälpa er.