Persondata

Informasjon om personer i Sverige og Norge. I informasjonen om hvert API kan du se i hvilke land APIen er tilgjengelig.

Population Register

Folkeregisteret

Informasjon om alle personer som er folkeregistrert i Sverige og Norge.

PEP

Politisk Eksponert Person (PEP)

Sjekk om personen er registrert som PEP (Politisk Eksponert Person)

Styreoppdrag

Viser alle selskaper en person har styreoppdrag i.

Foretaksdata

Informasjon om svenske og norske foretak. I informasjonen om hvert API kan du se i hvilke land APIen er tilgjengelig.

Beskriver selskapets Virksomhet

VirksomhetNYHET 

Gir informasjon om hva selskapet gjør og om selskapet har sekundære navn og viser alle bransjer som selskapet har registrert virksomhet i

Ikon för Roaring Koncernträd

KonserntreNYHET 

Konserntreet viser alle selskaper som er en del av en konsern og dens eierforhold.

Rolle- og styreinformasjon

Inneholder informasjon om selskapets ledere som styret, administrerende direktør og revisorene.

Financial Information

Finansiell Informasjon

Viser de viktigste regnskapene og nøkkeltallene.

Ikon för Kreditbeslut företag

Kreditt Avgjørelse Bedrift

Automatiserte kredittvedtak dersom selskapet skal få innvilget lån, kreditt eller faktura.

Company Establishments

Underenheter

Informasjon om et selskaps alle geografiske arbeidsplasser, dvs. Underenheter.

ForetakssøkGRATIS 

Søk etter norske selskaper med firmanavn og filtre som beliggenhet, bransje, salg og mer.

Foretaksinformasjon

Grunnleggende forretningsinformasjon som adresse, status og skatteinformasjon.

Signaturrett

Sjekk om en person har Signaturrett i et selskap.

Beneficial Owner

Reell rettighetshaver

Se vilke selskap en person er Reell Rettighetshaver i.

Annen informasjon

Uavhengige informasjonstjenester.

Sanktionslistor

Sanksjonslister

Sjekk om en person eller organisasjon er på EUs eller FNs Sanksjonslister og økonomiske koblinger er forbudt.

Mangler du viktige data?

Vi øker stadig utvalget vårt av kilder, kontakt oss for å vite hva som skjer.