Foretaksdata

Informasjon om svenske, norske, danske og finske selskaper. I informasjonen om hvert API kan du se i hvilke land APIen er tilgjengelig.

Company Information via web and API

AksjefaktaNYHET 

Detaljered informasjon om et foretaks aksjer

HvitvaskingsregisterNYHET 

The Money Laundering Register contains companies that may be affected by money laundering.

KYC spørreskjema

Digital, automatisk prosess for å bli kjent med kunden.

Rating Foretak

Rating Selskap viser ett selskaps kredittverdighet.

EierstrukturNYHET 

Finn ut hvem som eier et selskap og hvor mye de eier

Alternativ Reell RettighetshaverNYHET 

Se hvilke personer som kontrollerer selskapet om det savnes en eier med mer en 25% eierskap.

Virksomhetsbeskrivelse

Gir informasjon om hva selskapet gjør og om selskapet har sekundære navn og viser alle bransjer som selskapet har registrert virksomhet i

Konserntre

Konserntreet viser alle selskaper som er en del av en konsern og dens eierforhold.

Rolle- og styreinformasjon

Inneholder informasjon om selskapets ledere som styret, administrerende direktør og revisorene.

Finansiell InformasjonNY VERSJON! 

Viser selskapets fullstendige årsregnskap og økonomisk historie over de siste fem årene.

Kreditt Avgjørelse Bedrift

Automatiserte kredittvedtak dersom selskapet skal få innvilget lån, kreditt eller faktura.

Underenheter

Informasjon om et selskaps alle geografiske arbeidsplasser, dvs. Underenheter.

ForetakssøkGRATIS 

Søk etter norske selskaper med firmanavn og filtre som beliggenhet, bransje, salg og mer.

Foretaksinformasjon

Grunnleggende forretningsinformasjon som adresse, status og skatteinformasjon.

Signaturrett

Signaturrett

Sjekk om en person har Signaturrett i et selskap.

Reell rettighetshaver

Se hvilke personer som er Reell Rettighetshaver i et selskap.

Persondata

Informasjon om personer i Sverige, Norge, Danmark og Finland. I informasjonen om hvert API kan du se i hvilke land APIen er tilgjengelig.

Roaring API - Person Information

Kredittavgjørelse Person

Automatiserte kredittvedtak dersom personen skal få innvilget lån, kreditt eller faktura.

Reell rettighetshaver

Se vilke selskap en person er Reell Rettighetshaver i.

Folkeregisteret

Informasjon om alle personer som er folkeregistrert i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

PEP

Politisk Eksponert Person (PEP)

Sjekk om personen er registrert som PEP (Politisk Eksponert Person)

Styreoppdrag

Viser alle selskaper en person har styreoppdrag i.

Annen informasjon

Uavhengige informasjonstjenester.

KYC spørreskjema

Digital, automatisk prosess for å bli kjent med kunden.

sanksjonslister

Sanksjonslister

Sjekk om en person eller organisasjon er på EUs, FNs eller OFACs Sanksjonslister og økonomiske koblinger er forbudt.

 

Nysgjerrig på å vite hva som er på gang?

Vi øker stadig utvalget vårt av kilder, kontakt oss for å vite hva som skjer.