Jenny Sjövall

“Data samles inn og verifiseres automatisk fra Roaring, noe som reduserer risikoen for den menneskelige faktoren og gir stor komfort og kvalitet i prosessen.”